2012. június 23., szombat

Évközi idő, 11. hét Szombat


Évközi idő, 11. hét Szombat

2Kor 12,1-10
Mt 6,24-34

Erkölcsi tekintetben nem lehet két úrnak szolgálni: Istennek és a mammonnak, a hamis földi javaknak. A pénz és a gazdagság szolgálata szabadjára engedi az ösztönöket, a kapzsiságot és az erőszakot. De Jézus nem ijesztgetéssel akar elfordulni a földi javak bálványozásától, hanem azzal, hogy rámutat Isten csodálatos gondviselésére. Említi a teremtett dolgok szépségét, a mezei virágok és a madarak életének csodálatos vonásait. Ha Isten ezekről is gondoskodik és pompába öltözteti őket, mennyivel inkább gondja van az emberre. A feltétel csak az, hogy bízzunk benne és ne legyünk kishitűek. Keressük először Isten országát, az örök életet, s akkor bízhatunk abban, hogy Isten meghallgatja kéréseinket. (Adoremusz 2005)
 
    Mt 6,24-34

   Elmélkedés: (Horvát István Sándor)

   Ne  aggodalmaskodjatok  -  szól  hozzánk  Jézus,  és  az  Atya  gondviselő
   szeretetére irányítja figyelmünket. Az  isteni gondviselés nem  valamiféle
   végzetszerűséget jelent, mintha az embernek nem kellene semmit sem tennie,
   hiszen minden Isten  akaratától függ.  De nem is  arról van  szó, hogy  az
   embert nem  érheti  semmilyen baleset  vagy  baj, mert  Isten  ezektől  is
   tökéletesen megvéd bennünket.
   A gondviselés  azt  jelenti,  hogy  az Istenben  bízó  embernek  nem  kell
   féltenie az életét, nem kell  aggodalmaskodnia a jövő miatt, hiszen  Isten
   mindig tudja, hogy mire van szükségünk és mi válik a javunkra. Ez a  tudat
   állandóan erősíti bizalmunkat,  s főleg a  megpróbáltatások idején van  rá
   szükségünk. A nehéz helyzetekben is  megtapasztaljuk, hogy Isten nem  hagy
   magunkra, s ilyenkor arra nevel bennünket, hogy mindenkor nagy  bizalommal
   forduljunk felé.  A gondviselés  megtapasztalása arra  indít minket,  hogy
   legyünk hűségesek Istenhez, aki védelmez minket. (his)


   Imádság:

   Vannak, kik  mindenből  tőkét  gyűjtenek,  még a  télből  is.  Ha  fáznak,
   dideregnek: e kicsi  kínt ajánlják  Istennek. -- Ha  valamit teszünk,  ami
   nincs kedvünkre,  mondjuk  azt az  Istenünknek:  ,,Én Istenem,  ezt  néked
   szentelem azon  nagy óra  emlékére, mikor  meghaltál értem!''  -- El  kell
   fogadnod a keresztet! Ha bátran viseled, a mennybe ő visz el téged.
   Vianney Szent János

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom