2012. június 7., csütörtök

Évközi kilencedik hét – csütörtök


Önátadás
2012. június 7. Évközi kilencedik hét – csütörtök
Erdélyben Úrnapja.

P. Edward McIlmail LC

Mk 12,28-34
Ekkor odajárult hozzá az egyik írástudó, aki hallotta őket vitatkozni. Mivel látta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte őt: ,,Melyik a legelső az összes parancs közül?'' Jézus így felelt neki: ,,Az összes parancs közül a legelső ez: ,,Halld, Izrael! A mi Urunk, Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!'' Ez az első parancsolat. A második hasonló ehhez: ,,Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!''. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.'' Az írástudó ekkor azt mondta neki: ,,Jól van, Mester! Helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és nincs más rajta kívül; és hogy őt szeretni teljes szívből és teljes értelemből és teljes lélekből és teljes erőből, a felebarátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat -- többet ér minden égő és egyéb áldozatnál.'' Amikor Jézus látta, hogy milyen okosan felelt, azt mondta neki: ,,Nem vagy messze az Isten országától.'' Ezután senki sem merte őt többé kérdezni.

Bevezető ima: Uram segíts, hogy a legfontosabb parancsodat, a szeretetet, megismerjem! Segíts, hogy a hitet, mint mély meghívást a szeretetre éljem meg!

Kérés: Uram, segíts, hogy keresztény hivatásom részeként másoknak is meg tudjam mutatni az Atya szeretetét!

1. „Egy második jön hozzá:” Egy írástudó tette fel itt Jézusnak egy konkrét kérdést. Arra gondolt, hogy csak egy egyszerű válasz létezik. Jézus azonban az egyszerű választ kikerülve, az Isten iránti szeretetet összekötötte az embertársaink iránti szeretettel. „Aki azt állítja, hogy a világosságban él, de gyűlöli testvérét, az még mindig a sötétségben van.” (1 Jn 2,9). A katolikusi lét nemcsak egy dolog köztem és Jézus között; az ilyen hit önzővé tesz és a világ megvetéséhez vezet. Arra vagyunk híva, hogy a világ kovászai legyünk, hogy fényt vihessünk a sötétségbe. Jézusnak szüksége van ránk, hogy a kezei, lábai, és hangja legyünk a világban. Megelégszem annyival, hogy imádkozom, és szentmisére járok, vagy teszek mást is? Talán Isten arra hív, hogy aktívabb legyek a plébániám közösségében? Az iskolában? Vagy más apostoli munkában?

2. „Több, mint bármilyen égő áldozat”. Az írástudó érezte, hogy az égő áldozat nem elég. Ez csak külsőség. Könnyebben megválunk tárgyaktól (pénz, használt ruha, régi bútor), mint az értékes időnktől vagy tapasztalatainktól. Tárgyakat adunk, de saját magunkat mégsem. Visszautasítom, hogy a templom ügyeiért több időt áldozzak? Miért?

3. „Ezután senki sem merte őt többé kérdezni. Az írástudók megértették, hogy Jézus a vallásgyakorlásban magasra tette a mércét. Nem elég már egy bárányt vagy egy kecskét feláldozni. Jézus azt akarta, hogy önmagukat ajándékozzék, és ez nekik kellemetlen volt. Az ószövetség áldozatát az új Testamentumban felváltotta valami: ez az önátadás. Ez az, amit Jézus akart, amit saját maga is megtett. Keresztre adta magát, hogy megmutassa, az önszeretetet rossz útra visz bennünket. Félek attól, hogy meghaljak magam és kedvteléseim számára? Mit kér Jézus tőlem, ami kellemetlen nekem?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudod, hogy mit jelent nekem lemondani saját elképzeléseimről és az időmről.Segíts megértenem, hogy amit tőlem elvársz, talán tökéletesebb áldozat!

Elhatározás: Fel szeretnék ajánlani egy szívességet valakinek, akinek személyesen szüksége van erre.


A pápa imaszándéka 2012. június hónapra:
Az Eucharisztiában jelenlevő Krisztus: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Az európai keresztények: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom