2012. június 7., csütörtök

Évközi kilencedik hét – csütörtök


 2012. június 7. - Csütörtök

Erdélyben Úrnapja.

  Abban az  időben: Egy  írástudó megkérdezte  Jézustól: „Melyik  az első  a
  parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a
  mi Istenünk, az egyetlen Úr.  Szeresd Uradat, Istenedet teljes  szívedből,
  teljes lelkedből, teljes  elmédből és  minden erődből!  A második  hasonló
  ehhez:  Szeresd  felebarátodat,  mint  önmagadat!  Ezeknél  nincs  nagyobb
  parancsolat.”
  Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő  az
  Egyetlen, és  hogy  rajta kívül  nincs  más. És  azt  is, hogy  őt  teljes
  szívünkből, teljes elménkből és  teljes erőnkből szeretni,  embertársunkat
  pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy  véres
  áldozatnál.” Jézus  az okos  felelet hallatára  megdicsérte az  írástudót:
  „Nem jársz messze Isten  országától.” Ezután több  kérdést már nem  mertek
  neki föltenni.
  Mk 12,28b-34

  Elmélkedés:

  Nagyon hasznos, ha látjuk a mai evangélium szövegösszefüggését. A  gyilkos
  szőlőmunkásokról szóló példabeszéd,  amit hétfőn  olvastunk, kiváltotta  a
  vallási vezetők  ellenszenvét Jézus  iránt, akik  mindenáron bele  akarnak
  kötni. Először  előállnak  az  adófizetéssel,  majd  az  asszony  kitalált
  történetével,  akit  7  testvér  is  feleségül  vett  (keddi  és   szerdai
  evangélium). Miután mindkettőre Jézus ügyesen megfelel, a mai rész szerint
  egy írástudó  próbálkozik,  és  a legfontosabb  parancsról  kérdez.  Jézus
  egyértelműen válaszolja  hogy az  Isten iránti  és az  embertársak  iránti
  szeretet a legnagyobb törvény, s ezután, látva, hogy nem tudnak belekötni,
  már nem  is mernek  neki több  kérdést feltenni.  Jézus korában  mindhárom
  kérdés nem csupán foglalkoztatta  az embereket, hanem  meg is osztotta  az
  embereket,  akik  különbözően   foglaltak  állást,  és   más-más  volt   a
  véleményük. Jézus nem  áll a  szembenálló csoportok  egyikéhez sem,  hanem
  rávilágít arra, hogy magasabb szinten is lehet ezeket a kérdéseket  nézni,
  amelyen már a lényeg kerül előtérbe. Szavaiból mi is megértjük, hogy végül
  is minden azon fordul, hogy megvan-e bennünk a készség szeretetre. El kell
  döntenünk, hogy  mindenkivel  vitatkozni  akarunk  vagy  előre  haladni  a
  szeretet útján?
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Nem tudom, hogy milyen  megpróbáltatások és nehézségek  várnak ma rám,  de
  azt tudom, hogy minden a Te  akaratodból történik, Uram, s ez elég  nekem.
  Kérlek, adj  erőt, türelmet  és alázatot,  hogy a  rám váró  nehézségekkel
  szeretetedhez méltón  nézhessek szembe,  s így  áldozatomat  egyesíthessem
  Szent Fiad Krisztusi áldozatával.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom