2012. június 4., hétfő

Évközi kilencedik hét – hétfő


2012. június 4. - Hétfő

  Jézus a szenvedését  megelőző napokban példabeszédekben  kezdett szólni  a
  főpapokhoz és a nép elöljáróihoz:  Egy ember szőlőt ültetett.  Bekerítette
  sövénnyel; pincét is ásott,  meg őrtornyot is  épített benne. Aztán  bérbe
  adta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre.
  Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját,  hogy
  beszedje a  szőlő  terméséből neki  járó  részt. Ezek  azonban  nekiestek,
  megverték, és üres  kézzel elkergették.  Ekkor másik  szolgát küldött  oda
  hozzájuk: annak betörték a fejét,  és gyalázatosan elbántak vele.  Küldött
  egy harmadikat  is:  azt  megölték.  Küldött  aztán  még  többet:  közülük
  egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek.  Ezután már csak az  egyetlen
  fia maradt,  akit nagyon  szeretett. Végül  őt küldte  hozzájuk, mert  így
  gondolkodott: „A fiamat csak becsülni fogják.” A szőlőmunkások azonban így
  biztatták egymást: „Itt az  örökös. Gyerünk, öljük meg,  és mienk lesz  az
  öröksége!” Nekiestek tehát,  megölték, és kidobták  a szőlőből. Vajon  mit
  tesz majd  erre a  szőlő ura:  Elmegy, elpusztítja  a szőlőmunkásokat,  és
  másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az Írást?
  A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett.
  Az Úr tette azzá; csodálatos dolog ez a mi szemünkben.
  Erre el akarták  fogni Jézust,  de féltek a  néptől. Megértették  ugyanis,
  hogy róluk mondta a példabeszédet. Otthagyták tehát, és eltávoztak.
  Mk 12,1-12

  Elmélkedés:

  A prófétai beszédekben többször találkozunk  azzal a gondolattal, hogy  az
  ószövetségi nép Isten  szőlője. A mai  evangélium példázata szerint  Jézus
  szintén az Isten  tulajdonában lévő szőlőhöz,  szőlőskerthez hasonlítja  a
  népet, amelyben a bérlők a nép vezetői. Isten korábban küldött szolgáit, a
  prófétákat  ellenségesen  fogadták   a  bérlők.  Amikor   pedig  az   idők
  teljességében saját  Fiát,  Jézus  Krisztust küldi  el  hozzájuk,  szintén
  elutasítással találkozik  a  vezetők részéről  és  az életére  törnek.  Az
  emberi elutasítás azonban nem képes meghiúsítani Isten üdvözítő tervét. Az
  emberek részéről Jézusnak sok megaláztatást kellett eltűrnie szenvedésének
  óráiban, s  nem  tanúsított  ellenállást, amikor  halálra  ítélték.  Isten
  azonban megajándékozta a dicsőséggel, feltámasztotta a halálból,  alapkővé
  és szegletkővé  tette  őt,  aki  által  üdvözülhetünk.  Jézus  elutasítása
  tragikus tévedés volt kortársai részéről,  s napjainkban is az.  Boldogok,
  akik elfogadják őt az üdvösség szerzőjének!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Szeretlek, Istenem, mert mindenek előtt  voltál a világon. Szeretnem  kell
  téged, mert saját kezeddel formáltál meg engem. Szeretlek téged,  Istenem,
  mert azért  alkottál, hogy  szeresselek. Uram,  Istenem, szeretlek  téged,
  mert  te  előbb  szerettél  engem!  Mily  boldogtalan  voltam,  amíg   nem
  követtelek! Mily boldog  leszek, ha  egészen neked adom  magam! Add,  hogy
  csak érted éljek, és téged szeresselek!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom