2012. június 5., kedd

Évközi kilencedik hét – kedd

 2012. június 5. – Kedd

  Egyszer néhány farizeust  és Heródes-párti embert  küldtek Jézushoz,  hogy
  szaván fogják  őt.  Azok  odamentek  hozzá,  és  megszólították:  „Mester,
  tudjuk, hogy  igazmondó vagy.  Nem befolyásol  a mások  véleménye, és  nem
  nézed az emberek  személyét, hanem  az igazsághoz híven  tanítod az  Isten
  útját. Szabad-e adót fizetni  a császárnak, vagy  nem? Fizessünk, vagy  ne
  fizessünk?” Jézus  azonban  átlátott  álnokságukon, és  ezért  így  szólt:
  „Miért akartok tőrbe csalni? Hozzatok  ide egy dénárt, hadd lássam!”  Erre
  odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és felirata ez?”
  Azok ezt felelték: „A császáré.”  Jézus pedig így folytatta: „Adjátok  meg
  tehát a császárnak, ami a császáré,  és az Istennek, ami az Istené!”  Azok
  igen elcsodálkoztak (Jézus feleletén).
  Mk 12,13-17

  Elmélkedés:

  Jézus korában  a  zsidóknak adót  kellett  fizetniük a  római  császárnak,
  akinek a birodalmához tartozott országuk.  Az emberek egy része a  törvény
  előírása szerint  engedelmesen  megfizette  ezt az  adót,  de  azok,  akik
  elutasították a római fennhatóságot,  nem szívesen engedelmeskedtek  ennek
  az  előírásnak.  Ha  Jézus  egyszerű  igennel  válaszol  a  csapdát  rejtő
  kérdésre, akkor az  utóbbiak ellenszenvét  vívja ki.  Ha nemmel  válaszol,
  akkor megkérdőjelezi a törvénytisztelő adófizetők magatartását, sőt, azzal
  vádolhatják ellenfelei,  hogy  a  rómaiak  ellen  lázít.  Amikor  Jézus  –
  kikerülve a ravasz  csapdahelyzetet –  azt válaszolja,  hogy „adjátok  meg
  tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!”, akkor
  nem csupán  a kérdésre  felel rendkívül  frappánsan, hanem  kihasználja  a
  helyzetet arra, hogy az ember és az Isten kapcsolatáról is tanítást adjon,
  azaz  a  pénzügyinek  tűnő   politikai  kérdést  vallási  síkra   terelje.
  Válaszában benne  van,  hogy  nem  elég  csupán  az  evilági  törvényeknek
  engedelmeskedni, hanem lelkiismeretesen teljesíteni kell Istennel szembeni
  kötelességeinket is.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:
  Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és  kicsinységem
  tudatában  hálát  adok  neked,   s  egész  lelkemmel  kérlek,   rendkívüli
  jóságodban  fogadd  jóakarattal  könyörgésemet:  hatalmaddal  űzd  el   az
  ellenséget  tetteimtől  és  cselekedeteimtől,  erősíts  engem  a   hitben,
  kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
  boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy Téged mindenkinél  és
  mindennél jobban szeresselek!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom