2012. június 8., péntek

Évközi kilencedik hét – péntek


 2012. június 8. – Péntek

  Amikor Jézus egy alkalommal a  templomban tanított, ezt a kérdést  vetette
  fel: „Hogyan  mondhatják az  írástudók,  hogy a  Messiás Dávidnak  a  fia?
  Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz:
  „Jobbom felől  foglalj helyet,  míg lábaid  alá vetem  ellenségeidet.”  Ha
  tehát maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia?” A
  nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust.
  Mk 12,35-37

  Elmélkedés:

  A császárnak fizetendő adóról, a  feltámadás kérdéséről és a  főparancsról
  szóló viták  után Jézus  a  Messiásról, mint  Dávid  fiáról beszél  a  mai
  evangéliumban. Mivel  az  előző három  vita  azzal kezdődött,  hogy  Jézus
  ellenfelei tettek fel kérdést, ezért lehetséges, hogy most is az írástudók
  egy  kérdésére  válaszolva   beszélt  Jézus   a  Messiásról,   de  az   is
  előfordulhat, hogy  ő kezdeményezte  ezt a  párbeszédet, amire  ők nem  is
  tudtak mit válaszolni. Napok  óta azt olvassuk,  hogy a farizeusok  hogyan
  próbálnak  belekötni  Jézus  tanításába.  Az  ő  magatartásukkal  teljesen
  ellentétes a nép  viselkedése. A  mai szakasz  utolsó mondatából  kiderül,
  hogy az  írástudók mindenféle  kötözködése  ellenére az  emberek  szívesen
  hallgatták Jézust.  Kétségtelen, hogy  Jézus rendkívül  tehetséges  tanító
  volt, és mondanivalójának közvetítésére kitűnően alkalmazta a példázatokat
  és a  közmondásokat. Tanítása  gondolkodásra készteti  hallgatóit.  Szavai
  döntésre   késztetik   az    embereket   üzenetének   elfogadására    vagy
  elutasítására. Mindkettőre  van  példa,  ahogyan ezt  az  elmúlt  napokban
  láttuk. Jézus napjainkban hozzánk szól. Te hogyan döntesz?
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és  kicsinységem
  tudatában  hálát  adok  neked,   s  egész  lelkemmel  kérlek,   rendkívüli
  jóságodban  fogadd  jóakarattal  könyörgésemet:  hatalmaddal  űzd  el   az
  ellenséget  tetteimtől  és  cselekedeteimtől,  erősíts  engem  a   hitben,
  kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
  boldogságod birtoklására!
  Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom