2012. június 6., szerda

Évközi kilencedik hét – szerda


Felebarátod szeretete
2012. június 6. Évközi kilencedik hét – szerda

P. Edward McIlmail LC

Mk 12,18-27
Ekkor odamentek hozzá a szaddúceusok, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: ,,Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és hátrahagyja feleségét gyermek nélkül, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el azt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik. Elvette az asszonyt hasonlóképpen mind a hét, és nem hagytak utódot. Mindezek után végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát, amikor feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Mert hétnek volt a felesége.'' Jézus azt felelte nekik: ,,Nyilván azért tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak föltámadnak, nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak felől pedig, mármint hogy feltámadnak, nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokornál, hogy miként mondta neki Isten, amikor szólt: ,,Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákob Istene?'' Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagyon tévedtek.''

Bevezető ima: Uram, segíts, hogy a Szentírást megismerhessem és, mint a Szent Szívedhez vezető ajtóra tekintsek arra!

Kérés: Uram, engedd, hogy szeretteimmel való kapcsolatomban téged utánozhassalak!

1. „Eltévelyegtetek?” Hogyan viselkedhetünk úgy, mint a szaddúceusok? Nem azzal, hogy a halottak feltámadását tagadjuk, hanem azzal, ha úgy élünk, mintha nem hinnénk Isten hatalmában. Néhány rossz hír, és máris a kétségek kerülgetnek. Megkérdezhetjük ekkor magunktól: „Miért igyekszünk egyáltalán még?” Minden fronton úgy tűnik, a gonosz fölénye nyer. A családok felbomlanak. A pornográfia mindenhol terjed. Az anyagiasság vadul burjánzik. Mégis a Mindenható irányítja a világot. „Nem a gonoszé az utolsó szó,” mondta XVI. Benedek pápa. 2005. december 22-én. Nekünk keresztényeknek kell reményt és örömet sugározni. Életünk valóban örömet sugároz? Ha nem, miért nem?

2. „Nem ismeritek az írást.” A Szentírás tanulmányozása úgyszólván „a teológia lelke”, mondja ki a II. Vatikáni Zsinat (Dei Verbum, 24). Végezetül, az Úr azt mondja a szaddúceusoknak: „,Nyilván azért tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát.” Krisztus sok színleg követője azzal tölti az idejét, hogy sokat kritizálja az Egyházat, a hierarchiát, a plébániát, az iskolát. Ezek az emberek még nem értették meg, hogy Krisztus az építkezésre és nem a rombolásra hívta meg őket. Mire fordítom nap mint nap az energiámat? Arra, hogy az Egyházat és a közösséget építsem vagy arra, hogy az Egyház tagjait a hibáiért kritizáljam?

3. „Olyanok, mint az angyalok a mennyben.” A házasság csodálatos. Ez egy szentség, és bizonyos értelemben a szentháromság belső életnek a képmása. Azonban a legjobb esetben is csak viszonylagos örömet adhat. Mindenekfelett az a célja, hogy a házastársunkat a mennyországba vezessük. Itt a földön csalódáshoz vezethet, ha túl sokat várunk el házastársunktól (vagy általában az emberektől). Az embereknek vannak gyengeségei, és természetesen erősségeik is. Lehetséges, hogy a házastárs, vagy bármely családtag, egy kolléga, hibái ellenére mégis szent lehet? Embertársainkra, mint potenciális szentekre tekintünk? Buzdítjuk őket ezen az úton?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy felismerjem az emberekben emberi nagyságukat, jó tulajdonságaikat, és azt a lehetőséget, hogy ők is apostoloddá válhatnak! Add, hogy meglássam, milyen módon tudom őket ezen az úton segíteni!

Elhatározás: Ma megdicsérem valakinek egy valódi erényét.

Erdő Péter bíboros atya 2012. júniusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az idén felszentelt papok Szent Péter és Pál hitével és bölcsességével szenteljék egész életüket az evangélium hirdetésének.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom