2012. június 9., szombat

Évközi kilencedik hét - szombat


2012. június 9. - Szombat

  Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok
  az írástudóktól, akik  szívesen járnak hosszú  köntösben, és szeretik,  ha
  nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és  a
  lakomákon a  főhelyeket.  Felélik az  özvegyek  házát, és  közben  színleg
  nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.”
  Ezután leült szemben a templompersellyel,  és figyelte, hogy a nép  hogyan
  dobja a pénzt  a perselybe.  Sok gazdag sokat  dobott be.  De egy  szegény
  özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be.
  Erre Jézus magához  hívta tanítványait,  és így  szólt hozzájuk:  „Bizony,
  mondom nektek,  ez a  szegény özvegy  többet adott  mindenkinél, aki  csak
  dobott a perselybe. Mert  ők a feleslegükből  adakoztak, ez pedig  mindent
  odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”
  Mk 12,38-44

  Elmélkedés:

  A mai  evangéliumban  két ellentétes  példáról  beszél Jézus.  Az  első  a
  farizeusok példája, amelyet Jézus erős  szavakkal kritizál, és nem  tartja
  követésre  érdemesnek.  A  szegény  özvegy  példája  viszont  követendő  a
  tanítványok számára. De mi a baj a farizeusok és írástudók  viselkedésével
  és miért lehet példaértékű egy csekély összegű adományozás? A  farizeusok,
  miközben jámborságot  színlelnek, a  megtiszteltetés és  a tekintély  után
  sóvárognak. A törvények és vallási előírások tudásában ugyan élen  járnak,
  de azok betartásában már nem. Tetteikben a látszat fontosabb, mint maga  a
  cselekedet.  Kihasználják  a   szegényeket  és   az  özvegyeket,   sokszor
  megkárosítva őket. Jómódban éltek, tehát feleslegükből tudtak adakozni, ha
  akartak. Jézus tudja, hogy amit tanítanak az igaz, de tetteik nem kedvesek
  Isten előtt  A  szegény  özvegyasszony ezzel  szemben  dicséretet  érdemel
  Jézustól nagylelkűségéért. Bár csak nagyon  keveset tudott adni a  templom
  fenntartására, ez  mégis valódi  áldozat volt  részéről az  Isten  javára.
  Vajon igazak-e cselekedeteim  Isten előtt? Tudok-e  érte valódi  áldozatot
  hozni?
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg  bennünket arra, hogy helyesen  kérjük
  tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
  minden viharvert  lélek csendes  kikötője! Mutasd  meg az  irányt,  amerre
  mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom