2012. június 1., péntek

Évközi nyolcadik hét – péntek


 2012. június 1. - Péntek

  Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a
  templomba.  Ott  körülnézett,  és   mindent  szemügyre  vett.  Mivel   már
  esteledett, a tizenkét apostollal  együtt kiment Betániába. Amikor  másnap
  eljöttek Betániából,  Jézus  megéhezett.  Messziről  látott  egy  zöldellő
  fügefát. Elindult feléje, hátha talál  rajta valami gyümölcsöt. De  amikor
  odaért, csak leveleket talált rajta, mert  még nem érkezett el a  fügeérés
  ideje. Ekkor  így szólt:  „Senki se  egyék rólad  gyümölcsöt soha  többé!”
  Tanítványai is hallották ezt.
  Nemsokára Jeruzsálembe  érkeztek.  Jézus  bement a  templomba,  és  kezdte
  kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a
  galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit
  is keresztülvigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: „Hát nem azt
  tanítja az  Írás: „Az  én házamat  minden nép  az imádság  házának  nevezi
  majd?” Ti  pedig rablók  barlangjává  tettétek.” Amikor  a főpapok  és  az
  írástudók értesültek  erről, azon  tanakodtak, miképpen  okozzák  vesztét.
  Féltek ugyanis tőle,  mert az  egész nép  lelkesedett tanításáért.  Amikor
  beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost.
  Másnap reggel, amikor  a fügefa  mellett vitt  el az  útjuk, látták,  hogy
  tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt hozzá:
  „Mester, nézd,  a  fügefa,  amelyet  megátkoztál,  elszáradt!”  Jézus  ezt
  válaszolta nekik: „Higgyetek az Istenben! Bizony mondom nektek, ha  valaki
  azt mondja a hegynek: „Emelkedjél föl,  és vesd magad a tengerbe”, és  nem
  kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az  valóban
  úgy is lesz.  Azért mondom  nektek, bármit  kértek imádsággal,  higgyétek,
  hogy megkapjátok, és  el is  nyeritek. Amikor  pedig imádkozni  készültök,
  bocsássatok  meg  annak,  akire  nehezteltek,  hogy  mennyei  Atyátok   is
  megbocsássa bűneiteket! Mert ha ti  nem bocsátotok meg egymásnak,  mennyei
  Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.”
  Mk 11,11-26

  Elmélkedés:

  Két jelképes  Jézusi  cselekedetről  hallottunk  a  mai  evangéliumban.  A
  kereskedők templomból  való kiűzését  teljesen helyénvalónak  és  jogosnak
  tartjuk, hiszen az Isten  házához méltatlan volt  tevékenységük. Ha el  is
  csodálkozunk   Jézus   hevességén,    érthető   magatartása.   A    fügefa
  megátkozásának cselekedete viszont már nehezebben értelmezhető  számunkra.
  Mit ártott az a szegény fa, hogy  meg kellett átkozni? Hiszen még itt  sem
  volt az érés ideje!
  A  két  történet  közös   vonatkozásait  keresve  és  felfedezve   azonban
  megérthetjük a cselekedet mondanivalóját. A fügefa számára váratlan  volt,
  hogy  elérkezett  számára  az  az   idő,  amikor  termést  kellett   volna
  felmutatnia. A kereskedők  számára is váratlan  volt Jézus  rajtaütésszerű
  támadása ellenük. Jézus  nem jelentette be  előre sem a  fügefának, sem  a
  templomi árusoknak, hogy mikor fog érkezni és mikor érkezik el számukra az
  elszámolás ideje. Ebből  a szempontból  tehát Jézus  érkezésére nem  lehet
  felkészülni, mert nem  tudhatjuk előre annak  idejét. A hívő  embert ez  a
  tény  arra  ösztönzi,  hogy  mindig  legyen  készen.  Bármikor  elérkezhet
  számunkra a  Jézussal való  találkozás ideje.  Nem mondhatjuk,  hogy  most
  nincs itt  az ideje  érkezésének és  azt sem,  hogy jöjjön  később,  addig
  rendet rakunk. Mindig legyünk készen a vele való találkozásra!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Istenünk,  Te  időt  ajándékozol  nekünk.  és  föltárod  előttünk  életünk
  értelmét. Segíts,  hogy napjainkat  számba tudjuk  venni. Kérünk,  segíts,
  hogy fölépíthessünk  egy emberibb  és boldogabb  világot, amelyben  nem  a
  pillanatnyi érdekek,  hanem  az örök  értékek  határozzák meg  az  emberek
  cselekedeteit. Add,  hogy tudjuk  megosztani mindazt,  ami jót  és  szépet
  birtokolunk. Add, hogy  ne ragaszkodjunk a  mulandó dolgokhoz, és  szívünk
  Tebenned váljék gazdaggá.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom