2012. június 14., csütörtök

Évközi tizedik hét – csütörtök


  2012. június 14. - Csütörtök

  Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha  igaz
  voltotok nem múlja felül az  írástudókét és a farizeusokét, nem  juthattok
  be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj!
  Aki öl, méltó  az ítéletre. Én  viszont azt mondom  nektek, hogy méltó  az
  ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének:  Te
  esztelen!,  méltó  a  főtanács  ítéletére.   Aki  pedig  azt  mondja:   Te
  istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron
  felajánlani, és  ott eszedbe  jut, hogy  testvérednek valami  panasza  van
  ellened, hagyd ott  ajándékodat az oltár  előtt, s menj,  előbb békülj  ki
  testvéreddel.  Csak  aztán   térj  vissza,   hogy  bemutasd   áldozatodat.
  Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor  még úton vagy vele,  nehogy
  átadjon a bírónak,  a bíró pedig  a börtönőrnek, és  a börtönbe  vessenek.
  Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg  nem
  fizeted.”
  Mt 5,20-26

  Elmélkedés:

  A tegnapi, meglehetősen  ellentmondásos rész  magyarázatát azzal  fejeztük
  be,  hogy  a   régi  törvények  megtartása   helyett  Jézus   újszövetségi
  törvényének, a szeretet parancsának irányába fejlődik a kereszténység.  Az
  első tanítványok tehát  már felismerték,  hogy Jézus  többet kíván  tőlük,
  mint a régi előírások megtartását. És pontosan erről beszél Jézus is a mai
  evangéliumban, amely szerint  többet vár el  követitől, mint a  farizeusok
  vallásossága, akik koruk  leginkább törvénytisztelő  zsidói voltak.  Jézus
  egy újfajta  erkölcsi magatartást  hirdet meg.  Ehhez kívánkozik  még  egy
  gondolat, ami  részben kapcsolódik  a tegnapi  szakasz magyarázatához  is:
  Jézus nem a törvények jogi szemléletű megtartását szorgalmazza, hanem azok
  erkölcsi támpontjai, a hit, a remény  és a szeretet a fontos nála.  Ezeket
  az erkölcsi értékeket az általa elküldött Szentlélek oltja a szívünkbe.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Mindig soknak  tartjuk,  amit mi  teszünk  másokért; ellenben  amit  mások
  tesznek érettünk, azt semmibe sem  vesszük. Úgy látszik, két szívünk  van:
  egy lágy, gyöngéd, engedékeny, önmagunk  számára, és egy kemény,  szigorú,
  zord, embertársaink számára.
  Szalézi Szent Ferenc
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom