2012. június 11., hétfő

Évközi tizedik hét – hétfő


Közel van a mennyek országa
2012. június 11. Évközi tizedik hét – hétfő
Szent Barnabás apostol

Mt 10,7-15

Bevezető imádság: Uram! Még csak most kezdődött el a mai nap és már nálam vagy. Köszönöm neked, hogy a mai napon is elkísérsz. Hiszem, hogy soha nem hagysz el engem. Bízom abban, hogy ajándékozol nekem erőt, hogy egyre jobban halljam hangodat attól a pillanattól kezdve, amikor elkezdek imádkozni. Szeretlek, mert kiválasztottál arra, hogy barátod legyek.

Kérés: Uram segíts, hogy mindig beléd kapaszkodjak, az Egyetlenbe, aki nem hagy el.

1. Hirdessétek hangosan! Közel van az Isten országa. Az embereknek és mi magunknak is szükségünk van erre a követségre. Egy szempillantás múlandóságában, vagy a jó és a szükségszerű dolgokban olyan szinten elmerülünk, hogy szem elől tévesztjük, mit is vár tőlünk valóban az Isten. Elfelejtjük, hogy amit ma elvetettünk, azt fogjuk learatni az örök életben. Bátraknak kell lennünk, hogy megvalljuk a lelkünkben Isten jelenlétét. Bátraknak és okosaknak kell lennünk, ha emlékeztetni akarjuk erre a minket körülvevő világot.

2. Ne legyen nálatok vándorbot! Itt nem arról van szó, hogy egy utazásra hogyan tudunk tökéletesen fölkészültek lenni. Soha nem tudunk tökéletesen felkészültek lenni Krisztus országának terjesztésére. A tőlünk telhető legjobbat kell tennünk és arra kell hagyatkoznunk, hogy Isten tervez és működik a lelkekben. Hagyatkozzunk Istenre, ne önmagunkra! Így még erőteljesebben tud megnyilvánulni Isten általunk. Ahogyan Szent Pál mondja: „Mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.” (2.Kor 12,10) A mi vándorbotunk a kereszt és Krisztus feltámadása.

3. Béke és igazság. Nem leszünk mindig sikeresek küldetésünkben. „A missziós buzgóság tehát türelmet igényel… Ami az emberi csoportokat és a népeket illeti, ezeket csak fokozatosan éri el, hatja át, és így veszi fel őket a katolikus teljességbe." (KEK 854) El kell vetnünk a magokat és örülnünk kell annak a jónak, ami ebből kifejlődik. Csak attól kell rettegnünk, hogy eltompulunk az evangélium felé, vagy elveszítjük hitünk erejét. A végeredményt hagyjuk Istenre!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, szeretném veled járni utamat. Veled szeretnék dolgozni. Te leszel ma erőm és örömöm. Hadd kiáltsam bele a világba, hogy Te vagy az igazi Megváltó. A Te szavaidba helyezem bizalmamat, ne engedj soha eltávolodnom tőlük!

Elhatározás: A mai napon olyan cselekedetet fogok véghezvinni, amellyel a felebaráti szeretet, vagy az evangélium hirdetése által legyőzöm a becsvágyamat.

A pápa imaszándéka 2012. június hónapra:
Az Eucharisztiában jelenlevő Krisztus: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Az európai keresztények: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom