2012. június 12., kedd

Évközi tizedik hét – kedd


Világítson a hited!
2012. június 12. Évközi tizedik hét – kedd

P. Thomas Moylan LC

Mt. 5,13-16
Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.

Bevezető ima: Uram, Te vagy a valódi világosság, aki a világba jön és elűzi bűneink sötétségét. Előtted térdelek ma, mert bízom irgalmadban és szeretetedben. Nélküled semmim sincs. Az idő, amit most eltöltök itt veled, legyen szeretetem kifejeződése. Semmi mást nem szeretnék, csak hogy neked tetszek mindenben.

Kérés: Uram, szabadíts meg tökéletlenségem árnyékától!

1. Tégy különbséget! Gondoljunk arra, micsoda különbséget jelent egy csipetnyi só az étkezéskor, mennyire fel tudja javítani az ízeket. A só – ez vagyunk mi! Gondoljunk arra, mennyire meg tudjuk változatni mások életét, ha adunk nekik valamit magunkból. Annyi életet lehetne megváltoztatni odafigyelésünkkel. "Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (ApCsel 20,35). Krisztus arra hívott, hogy túllépjünk önmagunkon, és változást hozzunk azok életében, akik körülvesznek minket, ahol nap, mint nap vagyunk – otthon, az iskolában, vagy a munkahelyen.

2. Hadd világítson világosságotok! Nem másoktól kell várni a kezdeményezést a jó cselekedetekre, és így elrejteni a fényünket, amit Isten ránk bízott. Mi vagyunk a világ világossága! Most, azonnal ki kell használnunk az adottságainkat, a sokrétű tehetségünket, amit Istentől kaptunk, nem várhatunk! Egy nemrég megözvegyült férj azon gondolkodott, mit viseljen felesége a nyitott koporsóban, mielőtt eltemetik. Talált egy szép ruhát, még ki sem volt bontva, és megkérte a temetkezési vállalkozót, hogy ezt a ruhát adja rá. Mennyire tetszett volna neki, ha még életében láthatta volna ebben a ruhában! Most világítson a világosságunk! Űzzük el a sötétséget!

3. Világosságotoknak világítani kell! A keresztségben elfogadott keresztény meghívásunk része, hogy pozitívan hassunk embertársainkra, hogy világítsunk előttük. A felebaráti szereteten és példáinkon keresztül mennyei Atyánkat kell dicsőítenünk, nem pedig saját hiúságunkat legyezgetni. A példamutatás kötelességünk, szükséges a megmentésünkhöz. Krisztus arra hívott, hogy a bűn sötétségét a kegyelem világosságával győzzük le magunkban.  Ez a fény fog nekünk segíteni, megmutatni másoknak az utat.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, arra bíztatsz, hogy űzzem el a sötétséget a saját életemből. Segíts kegyelmeddel, hogy másoknak fény lehessek, s így ők is a fény gyermekei legyenek.

Elhatározás: Ma nem fogok félni, szembeszállni a többség gyáva hallgatásával, és másokról csak jót fogok mondani.

Erdő Péter bíboros atya 2012. júniusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az idén felszentelt papok Szent Péter és Pál hitével és bölcsességével szenteljék egész életüket az evangélium hirdetésének.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom