2012. június 21., csütörtök

Évközi tizenegyedik hét – csütörtök


A Miatyánk
2012. június 21. Évközi tizenegyedik hét – csütörtök

P. Jason Koch LC

Mt 6,7-15
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”

Bevezető imádság: Uram, újra hozzád fordulok. Kérlek, segíts, hogy hűséges lehessek keresztény kötelességeimhez, találjak mindig időt a veled való találkozásra és tudjak az imában minél jobban rád figyelni. Ebben a néhány percben szeretném, ha testtartásom is a belső összeszedettségemet tükrözné.

Kérés: Uram, segíts, hogy felismerjem: a Te teremtményed vagyok. Add, hogy a teremtett lény alázatával tudjak élni!

1. A Teremtő ismeri teremtményeit. „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, ismertelek, és mielőtt kijöttél anyád méhéből, megszenteltelek.” (Jer. 1,5) Jeremiás próféta szavai segítenek bennünket, hogy Istent, mint minden létező teremtőjét csodáljuk. Gyakran gondolkozunk azon, hogy miként terjeszthetjük Isten elé kéréseinket Neki tetsző módon, azon fáradozunk, hogy úgy formáljuk meg kívánságainkat, hogy Isten ne mondhasson nekünk nemet. Isten mindenható, csak Ő adhat meg nekünk mindent. Jobban mondva Isten mindazt meg akarja adni nekünk, amire szükségünk van. Mivel Ő a mi teremtőnk, aki tudja, hogyan alkotott meg minket, ezért még mielőtt kérnénk tőle, azt is tudja, hogy mire van szükségünk – erre tanít minket Jézus az evangélium mai részletével. Isten jósága iránti nagy bizalommal és alázattal kell kérnünk mindazt, amire szükségünk van, a többit pedig tegyük le Isten adakozó kezeibe!

2. Ismerjük fel teremtményként szerepünket a világban! Olykor nagyon nehéz elviselni, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elképzeltük. Biztos, hogy jó dolog, ha az ember a legjobbat akarja adni, és mindent a lehető legjobban megtervez. Sokszor mégis azt gondoljuk, hogy az Isten szerepét is meg tudjuk tervezni. Szükségleteinket gyakran követelőzve terjesztjük Isten elé, mintha előjogaink lennének arra, hogy ezek teljesüljenek. Amikor imádságaink nem olyan gyorsan találnak meghallgatásra, ahogy azt mi szeretnénk, nem vesszük észre Isten szeretetét és bölcsességét. Uram Jézus, segíts, hogy belássam, nélküled semmit sem tehetek, még adományaidat sem tudom elfogadni. „Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők.” (Jn. 15,4-5) Uram, segíts, hogy mindig megmaradjak barátságodban!

3. Bocsáss meg, ahogy Atyátok is megbocsát! Mindnyájan ismerjük a megkönnyebbülést, amikor egy barátunk, vagy rokonunk megbocsátja nekünk egy-egy rossz lépésünket. Ismerjük azt az békét is, amelyet a szentgyónásban kapunk azáltal, hogy Isten megbocsátotta bűneinket. Ez egy óriási ajándék számunkra. Milyen gyakran imádkoztuk a Miatyánkban: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Munkálkodjunk ma azon, hogy valóban megéljük ezt a kérést, hogy személyes környezetünkben megtapasztalhassák mások a keresztény megbocsátást!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, nélküled semmit sem tehetek. A Te kegyelmedre van szükségem, hogy egyre inkább gyermekeddé legyek. Azzal szeretném kezdeni, hogy felajánlom neked egész életemet és mindent, amit érted teszek. Megértőbb szeretnék lenni különösen családommal szemben. Ajándékozz meg kegyelmeddel, s ez elég nekem!

Elhatározás: Ma valakit, akinek meg kell bocsátanom fel fogok hívni, vagy írok neki egy levelet.

A pápa imaszándéka 2012. június hónapra:
Az Eucharisztiában jelenlevő Krisztus: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Az európai keresztények: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom