2012. június 21., csütörtök

Évközi tizenegyedik hét – csütörtök


 2012. június 21. - Csütörtök

  Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok,  ne
  szaporítsátok a  szót, mint  a pogányok!  Azt hiszik  ugyanis, hogy  akkor
  nyernek meghallgatást,  ha sokat  beszélnek. Ne  utánozzátok őket!  Hiszen
  mennyei Atyátok tudja, mire van  szükségetek, még mielőtt kérnétek őt.  Ti
  tehát így imádkozzatok:
  Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
  szenteltessék meg a te neved;
  jöjjön el a te országod;
  legyen meg a te akaratod,
  amint a mennyben, úgy a földön is.
  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
  és bocsásd meg vétkeinket,
  miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
  és ne vígy minket kísértésbe,
  de szabadíts meg a gonosztól!
  Mert ha  ti  megbocsátjátok  az  embereknek,  hogy  (ellenetek)  vétettek,
  mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem  bocsátotok
  meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”
  Mt 6,7-15

  Elmélkedés:

  Az imádság az Istennel való személyes és őszinte kapcsolat kifejezése.  Az
  imára nem Istennek van szüksége, hanem a mi javunkat szolgálja. Jézus  azt
  tanácsolna, hogy a vég  nélküli imádkozás helyett  inkább rövid legyen  az
  imádságunk, de ez fejezze ki Istenre hagyatkozásunkat, aki jól tudja, hogy
  mire van szükségünk. Nem véletlenül nevezzük az Úr imáját, a Miatyánkot  a
  legtökéletesebb imádságnak,  mert egyrészt  ezt  maga Jézus  tanította  az
  apostoloknak és tanítja  nekünk, másrészt ez  az ima szépen  összefoglalja
  kéréseinket. Ugyanakkor a Miatyánkban benne van Istenre hagyatkozásunk is,
  hiszen nem  követelőzve  terjesztjük  elé  kéréseinket,  hanem  elfogadjuk
  akaratát. Már maga  a megszólítás is  gyermeki bizalmat és  személyességet
  tükröz, a kérések  Isten elé  terjesztése padig azt  jelzi, hogy  elérhető
  számunkra az Atya és  megtapasztalható számunkra az ő  jósága. Az ima  nem
  nehéz. Csak el kell kezdeni őszintén szólni Istenhez. Imádkozva  tanuljunk
  imádkozni!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Istenem, a te szereteted kormányozza  bennem a képességeket és  tetteimet,
  irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A
  te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és
  emeljen föl, égesse el tökéletlenségeimet  és tartsa meg egész bensőmet  a
  veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a  saját
  akaratomról; vezérelj azon az úton, mely neked tetszik, vezess, aki  által
  akarsz, csak te légy az én mesterem.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom