2012. június 19., kedd

Évközi tizenegyedik hét – kedd


A Szentlélek gyümölcsei
2012. június 19. Évközi tizenegyedik hét – kedd

P. Jason Koch LC

Mt 5,43-48
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”

Bevezető ima: Uram! Itt vagyok újra, hogy dicsérjelek téged és tanuljak tőled. Szólj szívemhez! Segíts, hogy szeretettel és türelemmel tudjam teljesíteni küldetésemet. Ajándékozz nekem összeszedettséget, amikor szétszórt vagyok; küzdő lelkületet, amikor fáradt vagyok. Engedd, hogy felismerjelek és teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből szeresselek téged!

Kérés: Uram segíts, hogy életemmel a türelmet, mint a Szentlélek gyümölcsét sugározzam mások felé!

1. A Szentlélek lelkünk édes vendége. A Katolikus Egyház Katekizmusa arra emlékeztet minket, hogy a Szentlélek kelti fel bennünk a hitet. Új életre kelt minket, amely az Atya és a Fiú felismerésében nyilvánul meg. (Vö. KEK 684.) A keresztségkor a Szentlélek szétáradt bennem, és így bennem lakik. Mégis szükséges, hogy ápoljam magamban a Szentlélek emlékezetét. Meg kell tanulnom bízni az Ő segítségében. A Szentlélek nagyon szeretné, ha növekednénk az erényekben, ezért adományaival és gyümölcseivel ajándékoz meg minket.

2. A türelem a Szentlélek gyümölcse. Az erény folyamatos és eltökélt magatartás, azért, hogy a jóra törekedjünk, és azt tegyük. A türelem erénye folyamatosan megnyilvánul azok felé, akik esetleg az idegeinkre mennek, megfélemlítenek, vagy akár üldöznek is minket azzal, ha. jót teszünk velük. A türelem erénye által alakít minket a Szentlélek. Az örök dicsőség gyümölcsei közül a türelem az első. Megértettem-e, hogy a türelem Istentől jön, ezért azt tőle kell kérnem?

3. Legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! Minden apa azt szeretné, hogy hasonlítsanak rá gyermekei. Mennyivel jobban akarja ezt a mi Mennyei Atyánk! A tökéletesség Istentől származik, mert egyedül csak Ő tökéletes. Amikor részesedünk az Ő szeretetéből, a tökéletességéből is részesedünk, így mi magunk is tökéletesedünk. Isten tökéletes türelmével kell kapcsolatba kerülnünk, hogy magunk is tökéletesedjünk a türelemben. Növekedésünkért áldozatot kell hoznunk, mert szenvedés nélkül nincs jutalmunk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Győzz meg engem újra és újra arról, hogy minden bennem van, ami a türelemhez kell. Tudom, hogy mindennek birtokában vagyok ahhoz, hogy növekedjek a türelemben, mert bennem van kegyelmed. Segíts, hogy higgyek kegyelmedben és szeretetedben! Most a hit cselekedetével teszek tanúságot rólad.

Elhatározás: A mai napon családomban a türelmet fogom gyakorolni, különösen akkor, amikor fáradt vagyok.

A pápa imaszándéka 2012. június hónapra:
Az Eucharisztiában jelenlevő Krisztus: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Az európai keresztények: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom