2012. június 19., kedd

Évközi tizenegyedik hét – kedd


 2012. június 19. – Kedd

  Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy  ezt
  mondták: Szeresd  felebarátodat  és  gyűlöld ellenségedet!  Én  pedig  azt
  mondom nektek:  Szeressétek ellenségeiteket,  tegyetek jót  azokkal,  akik
  gyűlölnek benneteket,  imádkozzatok azokért,  akik üldöznek  és  gyaláznak
  titeket, hogy gyermekei legyetek  mennyei Atyátoknak, aki fölkelti  napját
  jókra és  gonoszokra  egyaránt, és  esőt  ad  mind az  igazaknak,  mind  a
  bűnösöknek. Ha  ugyanis csak  azokat szeretitek,  akik titeket  szeretnek,
  ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak  a
  testvéreiteknek köszöntök, mi  az, amivel többet  tesztek? Nem teszik  meg
  ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a
  ti mennyei Atyátok!”
  Mt 5,43-48

  Elmélkedés:

  A Jézus által  hirdetett erőszakmentesség  itt éri el  tetőfokát. Ne  csak
  azokat szeressük, akik jók hozzánk, hanem ellenségeinket is! – mondja.  De
  miért tegyem meg ezt? Miért  kellene nekem szeretnem ellenségeimet?  Miért
  imádkozzak én azokért, akik üldöznek engem? Azért, mert ha  szembeszállnék
  a rosszal, s viszonoznám  azt, akkor nem  élne bennem Krisztus  szeretete.
  Isten tökéletes, Ő a szeretet. Nem torolja meg bűneinket, hanem irgalmasan
  megbocsát.  Jézus  szava  szerint   nekünk  erre  a  tökéletességre   kell
  törekednünk. Soha ne legyen  bennünk bosszúvágy, harag vagy  rosszindulat,
  hanem tudjunk  szeretettel  válaszolni  minden sértésre.  A  rossz  inkább
  mennyiségi jellegű: azt érezzük, hogy  sok (vagy kevés) körülöttünk. A  jó
  viszont inkább minőségi jellegű,  ezért tudunk egy  kicsiny jóval is  nagy
  rosszat legyőzni. A jóságot  mindig Isten adja  nekünk. Ne engedjük,  hogy
  legyőzzön bennünket a  rossz, hanem  az isteni jóság  uralkodjék mindig  a
  szívünkben!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Fogadd el  ó,  isteni  szeretet  a kezemet,  a  lábamat,  a  nyelvemet,  a
  szememet,   minden    érzékszervemet,    egész    testemet,    akaratomat,
  emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat,  gondjaimat, szándékaimat és  lelkem
  minden rezdülését. Fogadd  el, ó,  Uram, minden  órámat, minden  percemet,
  életem minden körülményét, egész belső és külső valómat.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom