2012. június 22., péntek

Évközi tizenegyedik hét – péntek


2012. június 22. Évközi tizenegyedik hét – péntek

P. Timothy Walsh LC

Mt. 6,19-23
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test világossága a szem. Ha tehát a szemed jó, egész tested világos lesz, de ha a szemed rossz, az egész tested sötét lesz. Ha pedig a benned lévő fény sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség!

Bevezető ima: Uram, Istenem, annyira szeretlek téged! Kérlek, kösd erősen szívem a mennyhez. Add kegyelmedet, hogy hinni és remélni tudjam, örökre veled leszek a mennyben. Segíts, hogy szeressek mindent, amit Te, és erősíts meg elhatározásomban, hogy mindent megteszek, amit kérsz tőlem!

Kérés: Jézus, segíts, hogy úgy lássam és úgy értékeljem a dolgokat, ahogy Te!

1.Kincs a mennyben. „Orvosok, ügyvédek, üzletemberek – övék a nagy pénz!” „Pénzzel nem lehet megvásárolni a boldogságot, de azért nagyon sokat segít!” Mennyi időt töltünk el minden nap azzal, hogy pénzről, vagy ahhoz kapcsolódó dolgokról gondoskodjunk? „Ha megnyerném a lottót, annyi gondom megoldódna!” Krisztus azonban azt mondja, hogy először Isten országán kell munkálkodnunk, nem a földi gazdagságon (ld. Lk 16,11); hogy a mennyben kell kincseket gyűjtenünk a felebaráti szeretet cselekedeteivel. Mi az én kincsem?

2. Mennyhez kötött szív. Azért fáradozunk, ami fontos számunkra: a könnyű atléta órákat edz, hogy elnyerje az aranyérmet; az orvos hallgató éveken át tanul, hogy ügyes sebész legyen; az anya éjszakákat virraszt át gyermeke jobbulásáért. Óriási áldozatokra vagyunk hajlandóak, ha el akarunk érni valamit, ami sokat jelent számunkra. A kérdés csak az, hogy ugyanazokat tartjuk-e mi értéknek, amit Jézus: első sorban az Atya tiszteletét és a lelkek megmentését. Hol van az én szívem? Milyen fontossági sorrendet állítottam fel én az életemben?

3.Fény az úton. Jézus a fény az életünkben. Az Ő életének és tanításának kell áthatnia szívünket és értelmünket, hogy valóban felismerjük az utunkat. Ha Krisztus példája irányítja cselekedeteinket, akkor életünk megtelik fénnyel. Viszont ha szívünk világi dolgokkal és földi kincsekkel van elfoglalva, akkora legmélyebb sötétség lesz bennünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, töltsd el szívem és értelmem szereteteddel! Taníts meg úgy szemlélni és segíts úgy értékelni a dolgokat, ahogy Te! Szeretnék veled örökre együtt lenni a mennyben! Add kegyelmedet, hogy hűségesen követhesselek! Segíts meghalni magamnak, hogy csak neked élhessek!

Elhatározás: Ma valamivel több időt fogok az imának szentelni, és azt kérem a Szentlélektől, hogy töltsön el engem, és vezesse szavaimat és tetteimet.

Erdő Péter bíboros atya 2012. júniusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az idén felszentelt papok Szent Péter és Pál hitével és bölcsességével szenteljék egész életüket az evangélium hirdetésének.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom