2012. június 22., péntek

Évközi tizenegyedik hét – péntek


2012. június 22. - Péntek

  Jézus  a  hegyi  beszédben  ezt  mondta  tanítványainak:  „Ne   gyűjtsetek
  magatoknak kincseket  a földön,  ahol a  moly és  a rozsda  megemészti,  a
  tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a  mennyben,
  ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák
  és el nem lopják.  Mert ahol a kincsed  van, ott van a  szíved is. A  test
  világossága a szem. Ha szemed ép,  egész tested világosságban lesz. De  ha
  szemed elhomályosodik,  egész tested  elsötétedik. Ha  tehát a  világosság
  benned sötétség, maga a sötétség mekkora?”
  Mt 6,19-23

  Elmélkedés:

  Gyűjtsetek kincseket a mennyben! – kéri Jézus a mai evangéliumban.  Milyen
  kincsekről van szó? Mikor és hogyan lehet ilyen kincseket gyűjteni? Nem  a
  halálunk után, hanem már  a földi életünk során  kell gyűjtenünk ezeket  a
  szívünkhöz kötődő kincseket:  a szülők  tiszteletét, az  élet védelmét,  a
  lelki tisztaságot, az irgalmasság gyakorlását, a rászorulók  megsegítését,
  a béke és az igazságosság terjesztését, az öröm és a szeretet  sugárzását.
  Ezek mind-mind olyan cselekedetek, amelyeket életünkben kell gyakorolnunk,
  hogy bejussunk a mennybe.  Mindennapi cselekedeteink határozzák meg,  hogy
  milyen irányba haladunk. Ha az örök üdvösségbe, a mennybe szeretnék jutni,
  abba az irányba is kell haladnom.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Lelkem és egész bensőm, ébredj rá,  mivel tartozik egész lényem az  Úrnak.
  Valóban, Uram, azért,  mert teremtettél és  szeretetedért teljesen  adósod
  vagyok. Mert  megváltottál, teljesen  neked  tartozom. Mert  olyan  nagyot
  ígérsz  nekem,   teljesen  adósod   vagyok.  Annál   is  többel   tartozom
  szeretetedért, amennyivel  több vagy  nálam, akiért  feláldoztad s  akinek
  ígéred magadat.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom