2012. június 20., szerda

Évközi tizenegyedik hét - szerda


Uram, taníts meg engem imádkozni!
2012. június 20. Évközi tizenegyedik hét - szerda

P. Jason Koch LC

Mt 6,1-6,16-18
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat.
Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.”

Bevezető ima: Uram, amikor olvasom ezt az evangéliumi részt, hála ébred a szívemben. Köszönöm minden kegyelmedet, melyeket nekem adtál életem folyamán, és mindenért hálát adok neked, amit kegyelmed által elértél a világban. Köszönöm, hogy oly sokféle módon emlékeztetsz arra, hogy fejlődjek imaéletemben. Segíts növekednem a bizalomban, és tudjak összpontosítani arra, hogy Veled szoros és személyes kapcsolatot építsek fel!

Kérés: Uram Jézus, újíts meg engem, hogy szenvedélyesen imádkozzak!

1. Hiteles imádság. Lisieux-i kis Szent Teréz írja életrajzában: "Számomra az imádság a szív dobbanása, egyszerű, ég felé küldött tekintet, a hála és a szeretet kiáltása mind a megpróbáltatás, mind az öröm idején." (KEK 2558.) Imádságunkban megvalljuk Istent, mint teremtőnket és az Ő irántunk való mélységes szeretetét. Amikor szemléljük Isten szeretetét el kell fogadnunk mindenben – az örömökben éppúgy, mint a keresztek viselésében – az Ő akaratát. Uram, segíts, hogy imádságomban egyre többet dicsérjelek Téged.

2. Menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz Atyádhoz! Amikor imádkozunk szükséges, hogy elmerüljünk szívünk és értelmünk mélységébe. Csak így tudunk az Atyával beszélni, aki figyelmesen hallgat minket. Isten azokat hallgatja meg, akik alázatosan imádkoznak, akik felismerik, hogy Istennek be kell lépnie az életükbe ahhoz, hogy a szentségre vezesse őket, ellentétben azokkal az emberekkel, akikről az evangélium írja, az utcasarkokon imádkoznak azért, hogy lássák őket a többiek.

3. Isten a vidám szívű adakozót szereti. Jézus, Isten Fiaként elmondott imádsága a legtökéletesebb előképe az Újszövetségben az imának. Jézus gyakran imádkozik csöndben és magányban, s reménykedik, hogy meghallgatásra talál. Imájában szeretettel aláveti magát az Atya akaratának, ebben egészen a kereszthalálig kitart. Az imánknak dicsőítésnek kell lennie, amely betölti életünket: „Szüntelenül imádkozzatok! Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.” (Tessz. 5,17) Uram! Engedd, hogy életem és imáim által megdicsőítsem Nevedet.

Beszélgetés Krisztussal: Hálát adok neked életemért és ezért az időért, amit veled tölthettem. Segíts elhatározásomban, hogy szakítsak időt mindennapi imáimra, segíts, hogy ne adjam fel az állandó imaéletért folytatott küzdelmet!

Elhatározás: Ma meg akarom hívni egy barátomat, hogy imádkozzon velem egy különleges szándékra. (Pl.: az újonnan felszentelt kispapokért.)

Erdő Péter bíboros atya 2012. júniusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az idén felszentelt papok Szent Péter és Pál hitével és bölcsességével szenteljék egész életüket az evangélium hirdetésének.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom