2012. június 20., szerda

Évközi tizenegyedik hét - szerda


2012. június 20. - Szerda

  Jézus  a  hegyi   beszédben  ezt   mondta  tanítványainak:   „Vigyázzatok!
  Jótetteitekkel ne  hivalkodjatok  az emberek  előtt,  mert így  a  mennyei
  Atyától nem  kaptok  értük  jutalmat. Amikor  tehát  alamizsnát  adsz,  ne
  kürtöltess magad előtt,  mint a  képmutatók teszik a  zsinagógákban és  az
  utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel  már
  meg is  kapták jutalmukat.  Amikor  tehát alamizsnát  adsz, ne  tudja  bal
  kezed, mit cselekszik a  jobb kezed, hogy  adományod rejtekben legyen,  és
  akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor  pedig
  imádkoztok, ne  legyetek olyanok,  mint a  képmutatók, akik  szeretnek  az
  emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva  imádkozni!
  Bizony, mondom nektek,  már meg  is kapták  jutalmukat. Amikor  imádkozol,
  menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál  Atyádhoz!
  Atyád, aki  a  rejtekben is  lát,  megfizet neked.  Amikor  böjtöltök,  ne
  legyetek komorak,  mint  a  képmutatók! Keserű  arcot  mutatnak,  hogy  az
  emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg
  is kapták jutalmukat.  Amikor tehát  böjtölsz, illatosítsd  be hajadat  és
  mosd meg  arcodat, hogy  az  emberek ne  vegyék észre  böjtölésedet,  csak
  Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát,  megfizet
  neked.”
  Mt 6,1-6. 16-18

  Elmélkedés:

  Mi  a  különbség  a  sokszor  emlegetett  keresztény  tanúságtétel  és   a
  képmutatás között? A keresztény tanúságtétel azt jelenti, hogy a világban,
  az emberek előtt élünk keresztény módon, s nem szégyelljük, hogy  Krisztus
  követői vagyunk.  Ez a  tanúságtétel  csak akkor  hiteles, ha  mély  belső
  meggyőződésből fakad. A  keresztény ember tanúságtétele  az Istenben  való
  hit és az Isten iránti szeretet külső kifejezése. A képmutató embernek  is
  láthatóak a külső vallási cselekedetei, de ezek nem belső  meggyőződéséből
  fakadnak, hanem az emberek  tetszését és elismerését  keresi. Ezt a  külső
  magatartást, mivel  nincs igazi  belső  motiváció, hosszú  időn  keresztül
  nagyon fárasztó lehet gyakorolni, ezért az idő mindig megmutatja, hogy  ki
  miből merít, s  milyen gyümölcsöket  érlel. A  keresztény tanúságtétel  és
  annak gyümölcsei  a fontosak,  nem  pedig a  tanúságtevő személye.  Ha  az
  úgynevezett tanúságtételem rólam  szól, akkor rossz  úton járok, mert  nem
  magamról vagy az én személyes vallásosságomról kell szólnia, hanem  mindig
  Istenről.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Istenem,  munkálkodj   bennem,  bűnösben,   hatalmas  kegyelmeddel,   hogy
  készségesen magamhoz öleljem  parancsaidat, és  a talentumokat,  amelyeket
  rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem dicsőségedre. A te dicséretedben,
  a te  dicsőítésedben  akarok  élni,  ó,  Uram,  szívbéli  bizakodásban  és
  örömben.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom