2012. június 23., szombat

Évközi tizenegyedik hét – szombat


Istenben bízunk
2012. június 23. Évközi tizenegyedik hét – szombat

P. Timothy Walsh LC

Mt 6,24-34
Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet ezeknél? Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával képes az életkorához egyetlen könyöknyit hozzátenni? És a ruha miatt miért aggódtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan növekszenek: nem fáradoznak és nem fonnak; mégis, mondom nektek: még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így felöltözteti, nem sokkal inkább titeket, kishitűek? Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok: ,,Mit együnk?'', vagy: ,,Mit igyunk?'', vagy: ,,Mibe öltözködjünk?'' Mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnapért; a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja.

Bevezető ima: Uram, Istenem, imádom fenségedet. Segíts ma még mélyebben elköteleződni feléd! Hiszek benned, mert Te vagy maga az igazság. Segíts hinni mindabban, amit tanítasz, és remélni mindazt, amit ígérsz, és minden embert szeretni a Te kedvedért! Tégy engem alázatossá, és ne hagyd soha, hogy elszakadjak tőled!

Kérés: Atyám, növeld beléd vetett bizalmam a mindennapi tevékenységek és életem során.

1.Isten vagy pénz. Ha az életünk csak a pénzről, az elismerésről, vagy a szakmai előmenetelről szól, egyre inkább ezek a dolgok fognak uralni bennünket, és végül a szolgái leszünk azáltal, hogy figyelmünk és időnk nagy részét ezeknek szenteljük. Érzelmeink és hangulatunk nagy részét ezek a dolgok fogják meghatározni, olyannyira, hogy ettől függően fognak napjaink jól, vagy rosszul alakulni. Ha azonban az Isten a mi Urunk, akkor Ő lesz életünk legmeghatározóbb része, és az Ő végtelen szeretete lesz egyetlen örömünk.

2. Az Atya előrelátása. Isten az Atyánk, és gyengéden szeret minket. Minden kívánságunkat ismeri, mielőtt kérnénk tőle. Azt szeretné, ha boldogok lennénk. Azt is tudja viszont, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha életünket rá bízzuk. Ha csak a pénzzel, az étellel és a ruhával törődünk, akkor rá már nem jut időnk. Ha viszont többet foglalkozunk Istennel és az Ő dolgaival, akkor gondoskodni fog róla, hogy soha ne szenvedjünk hiányt pénzben, ételben, ruhában.

3.Bizalomra épülő értékek. Ennek a bizalomnak meg kell valósulnia az életünkben. Hatnia kell gondolkodásunkra és életmódunkra. Ennek kell formálnia értékrendszerünket. Sosem lehet ugyanolyan fontos a strandolás, mint a mise. Nem lehet fontosabb a túlóra többlet fizetésért, mint a családdal töltött idő. Ha Istenbe vetett bizalmunk formálja gondolatainkat és eszményképeinket, akkor annak meg lesz a hatása a mindennapi élet konkrét tevékenységeire.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy a Te szemeddel láthassam a dolgokat! Taníts meg értékeidre! Mi az, ami neked fontos? Mit kell megváltoztatnom az életemben, hogy jobban szerethesselek, és szolgálhassalak téged?

Elhatározás: A napom Isten kezébe adom, és mindent rá bízok, ami miatt ma különösen aggódok.

A pápa imaszándéka 2012. június hónapra:
Az Eucharisztiában jelenlevő Krisztus: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Az európai keresztények: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom