2012. június 23., szombat

Évközi tizenegyedik hét – szombat


  2012. június 23. - Szombat

  Jézus a hegyi beszédben ezt  mondta tanítványainak: „Senki sem  szolgálhat
  két úrnak:  vagy  gyűlöli  az  egyiket,  a  másikat  pedig  szereti,  vagy
  ragaszkodik az egyikhez,  a másikat  pedig megveti.  Nem szolgálhattok  az
  Istennek is, a  mammonnak is. Ezért  azt mondom nektek:  ne aggódjatok  az
  életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt,  hogy
  mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál?  Nézzétek
  az ég madarait! Nem vetnek, nem  is aratnak, és magtárakba sem  gyűjtenek,
  hanem a  ti mennyei  Atyátok táplálja  őket. Nem  értek ti  sokkal  többet
  azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek  tudja életét egyetlen  lépésnyivel
  is megtoldani? És  a ruházat miatt  miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek  a
  mezők liliomait,  hogyan nőnek,  pedig nem  fáradoznak és  nem is  szőnek.
  Mondom nektek: Salamon még dicsősége  teljében sem öltözött úgy, mint  egy
  ezek közül!  Ha a  mezei virágot,  amely ma  virul és  holnap a  kemencébe
  kerül,  így  öltözteti  az  Isten,   akkor  titeket  nem  sokkal   inkább,
  kicsinyhitűek? Ne  aggodalmaskodjatok  hát,  hogy Mit  együnk?  vagy:  Mit
  igyunk? vagy:  Mibe  öltözzünk?! Ezeket  a  pogányok keresik.  Mert  a  ti
  mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
  Isten országát és annak igazságát  keressétek, és ezeket mind  megkapjátok
  hozzá. Ne  aggódjatok  hát  a  holnap miatt!  A  holnap  majd  gondoskodik
  magáról! Elég a mának a maga baja.”
  Mt 6,24-34

  Elmélkedés:

  Ne aggódjatok  a holnapi  étel, a  ruházkodás vagy  a megélhetés  miatt  –
  mondja Jézus a hegyi beszédben. Világos, hogy ez nem a  legszegényebbeknek
  vagy a  megélhetésért küzdőknek  szól,  hanem azoknak,  akik  viszonylagos
  jólétben élhettek. Nagyfokú érzéketlenség  volna ugyanis ilyet  tanácsolni
  olyan  embereknek,   akiknek  nincs   biztosítva   a  jövője   és   teljes
  bizonytalanságban tengődnek napról  napra. A beszéd  címzettjei, akik  nem
  küzdenek megélhetési  és anyagi  problémákkal, biztonságban  élnek,  amely
  azonban elsősorban  nem maguknak,  hanem Isten  bőkezűségének  köszönhető.
  Miközben a Gondviselésről  megfeledkezve a  jövő biztonságára  törekszünk,
  vegyük észre azokat, akikre ránehezedik a mai nap gondja!
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Ó, keresztre  feszített  Jézus Krisztus,  sajnálom,  hogy  megbántottalak,
  szent sebeidre és szenvedéseidre is kérlek, bocsáss meg nekem, és ne hagyj
  engem bűneimben meghalni, hogy kiontott, drága szent véred rajtam kárba ne
  hogy vesszen!
  Boldog II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom