2012. június 17., vasárnap

Évközi tizenegyedik vasárnap


2012. június 17. Évközi tizenegyedik vasárnap

P. Ernest Daly

Mk 4,26-34

Bevezető imádság: Uram, készséges szívvel jövök hozzád. Tudom, hogy szeretnéd bennem is elültetni a magot, és segíteni akarsz, hogy gyümölcsöt teremjek. Bízom abban, hogy a veled töltött időben kiárasztod rám kegyelmedet. Szeretnélek jobban szeretni, és szeretetednek még jobb eszköze lenni!

Kérés: Uram, add, hogy hitem által láthassam országod növekedését és, hogy ezt a növekedést magam is elősegítsem!

1. Folyamatos növekedés. Jézus emlékeztet, hogy az Ő kegyelme munkálkodik a világban. Krisztus küldetésének van egy belső dinamikája, amely megérinti a lelkeket és beindítja bennük a változást. Most magam elé próbálok képzelni valakit, akinek hirtelen megtérése, vagy a keresztény életében való folyamatos növekedése meglepett engem. Oly sok ember van, aki az evangelizációban valamilyen feladaton dolgozik, vagy a felebaráti szeretetről tesz életével tanúságot. És mennyi olyan embert látunk magunk körül, akik mindennapi munkájuk által próbálják ezt a világot szebbé tenni. Azokat a családokat is magam elé idézem, akik azon fáradoznak, hogy a szeretet légkörét megéljék, ahol minden személyt úgy becsülnek, mint Isten egyszeri és megismételhetetlen ajándékát.

2. Amikor a mag beérik. Isten gyakran ad nekünk kegyelméből néhány évvel többet, hogy megtapasztaljuk a bölcsességet, és cselekedeteink meghozzák az örökkévalóság gyümölcseit.  Mennyire tudom megbecsülni minden napomat, amelyeket lehetőségként kapok, hogy a felebaráti szeretetet gyakoroljam, vagy az Örömhír hirdetése által pozitív hatást gyakoroljak másokra? Milyen gyakran imádkozom másokért? Életem minden napján figyelnem kellene a kisebb-nagyobb lehetőségekre, amelyeket Istentől kapok azért, hogy saját magamban és mások lelkében is egyre inkább felépítsem az Ő országát.

3. Aránytalan erő. A Krisztusi hit kegyelme és ereje, oly sok férfi és nő lelkében lakozik a világon, ahogy a mustármagról szóló példázatban is olvassuk. Mennyi ember találja meg a Krisztussal való barátságban igazi otthonát, és amit szíve keres; ösztönösen vágyakozik az összes emberrel való egységre. Micsoda hatalmas ajándékot élhetünk meg az Egyházban! Próbáljuk meg Egyházunkat az egész emberiség otthonává tenni. Hadd legyünk hűségesek az Egyház tanításához, részesedjünk a kegyelemből, és tudjunk egyre jobban ajándékká válni mások számára. A szeretet ereje hordoz minket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy oly sok lélekben működik kegyelmed. Ma egész nap, sőt egész életemben a te kegyelmeddel egyesülve akarok élni. Segíts, hogy a mai napot bölcsen használjam fel, hogy szeretetedet terjesszem környezetemben.

Elhatározás: Ma időt fogok szakítani arra, hogy imádkozzak a bűnösök megtéréséért, vagy egy különleges áldozatot hozok értük.

A pápa imaszándéka 2012. június hónapra:
Az Eucharisztiában jelenlevő Krisztus: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Az európai keresztények: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom