2012. június 25., hétfő

Évközi tizenkettedik hét – hétfő


Imádkozzunk érte, hogy a Szentlélek világossága és ereje kísérje főpásztori szolgálatát!

A szeretet mértéke
2012. június 25. Évközi tizenkettedik hét – hétfő

P. Shawn Aaron LC

Mt 7,1-5
Ne ítéljetek, hogy el ne ítéljenek titeket. Mert amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak megítélni titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Miért látod meg a szálkát testvéred szemében, a saját szemedben meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod a testvérednek: engedd, hogy kivegyem a szemedből a szálkát, amikor íme, a gerenda ott van a te szemedben? Képmutató! Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, csak aztán fogj hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből.

Bevezető ima: Uram! Add, hogy mindent a Te indíttatásodra kezdjünk el, segítségeddel végezzük és a Te vezetésed alatt fejezzük be. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kérés: Jézus! Segíts jóságos szívet alakítani magamban, mely gyermeki szemmel lát mindent.

1. „Mert amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak megítélni titeket is.” Naponta rengeteg dologról mondunk ítéletet, eldöntjük, hogy jó vagy rossz, helyes vagy helytelen. Így működik az emberi értelem és Isten így is teremtette. Amiről Jézus itt beszél, az ennek az emberi gondolkodásnak az eltorzítása, ami sajnos széles körben elterjedt következménye a bűn sebzette emberszíveknek. Egy rossz hajlam, hogy felebarátunk tetteit és indítékait bizalmatlanul figyeljük. Ha valakiben ez a hajlam szokássá válik, véleményét egyre ritkábban tartja meg magának, elmondja családja, barátai, ismerősei körében. Ami eddig csak gondolat volt, most szavakban jelenik meg és a pletyka és kritika formáját ölti. Szélsőséges esetben rágalommá, meggondolatlan ítéletté, megszólássá válhat. Ami először ártatlan gondolatnak tűnt, súlyos bűnné változhat, mely komolyan akadályozza Istennel és felebarátommal való kapcsolatomat.

2. „Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is.” Mennyire vagyok nagylelkű a körülöttem élő emberek gyarlóságaival és hibáival szemben? Időnként a körülöttem élő emberek egyéni tulajdonságai a legjobb figyelmeztető eszközök Isten kezében. Nem lehet rossz, amit tesznek, csak ők éppen így teszik azt. Vagy az egész csak amiatt az ember miatt van, aki ezt cselekszi. Valami zavar benne, de nem tudom pontosan, mi. Hogy miért, az nem túl lényeges. Az a lényeges, hogy nagylelkű legyek és felülemelkedjek ezeken az apróságokon, mert tudom, hogy Jézus nagyon türelmes volt velem (és azt is tudom, hogy én is megőrjítek másokat bizonyos dolgaimmal). Ha felebarátaim apró gyengeségeinek elviselése kisebb vagy nagyobb keresztté válik számomra, akkor folyamatosan kérnem kell Istent a kegyelemért, hogy nagylelkűen és szeretetteljesen tudjak bánni velük.

3. „Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát”Ezzel a példával mutatja meg Jézus, milyen alaposan ismeri az emberi szívet. Arra szólít fel, hogy sose hagyjuk, hogy a bűn vagy bűnös hajlamok uralják életünket. Ezért mondja: „Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát”. A támadás a legjobb védekezés. A bűnnel szemben a kereszténység támadó természetű, nem védekező. A keresztény ember számára nem elég nem esküdni és nem rágalmazni. Ettől álljunk távol és mindig növekedünk a segítőkészségben és a szelídségben a másik emberrel szemben. Légy mindig segítőkész és figyelmes! A szelídség az az erkölcsi erő, ami ahhoz kell, hogy a dühöt és az erős ítéleteket legyőzzük. Ezt az erényt az imádság, a szentségek és az arra tett közös erőfeszítések árán szerezhetjük meg, hogy az embereket egy gyermek szemével próbáljuk nézni. A jó ember mindent egy gyermek szemével lát! Gyakoroljuk a szelídség erényét: ez az útja, hogy legyőzzük ezeket a korlátokat az életünkben.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Segíts nekem, hogy utánozzam szerető türelmedet! Könnyű másokat kritizálni, Te azonban az érett és türelmes szeretet útjára hívsz engem. Adj bátorságot, hogy felismerjem hibáimat, és igazi szeretetet, ami támogatja és bátorítja a másik embert kibontakozásában. Szűzanya! Segíts, hogy csak Jézusé legyen a szívem!

Elhatározás: Legalább ötször a mai nap folyamán valami pozitív dolgot mondok valakiről, akit eddig nem bátorítottam és dicsértem eléggé.

Erdő Péter bíboros atya 2012. júniusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az idén felszentelt papok Szent Péter és Pál hitével és bölcsességével szenteljék egész életüket az evangélium hirdetésének.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom