2012. június 25., hétfő

Évközi tizenkettedik hét – hétfő


2012. június 25. – Hétfő

  Jézus a hegyi beszédben ezt  mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek,  hogy
  fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal  fognak
  fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd
  nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg
  nem veszed észre a gerendát?  Vagy hogyan mondhatod embertársadnak:  „Hadd
  vegyem ki  szemedből  a szálkát!”,  holott  a te  szemedben  gerenda  van?
  Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss
  hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!
  Mt 7,1-5

  Elmélkedés:

  „Ne  ítélkezzetek!”  –  hangzik  Jézus  figyelmeztetése.  Bizony,  amilyen
  könnyen elfeledkezünk erről a parancsról, olyan könnyen alkotunk  ítéletet
  a másik emberről. Ahelyett,  hogy saját hibáink kijavítására  törekednénk,
  lépten-nyomon belekötünk a  másikba, legkisebb hibáját  is súlyos  bűnként
  felróva neki.
  Jézus szavai egyértelművé teszik, hogy az ítélet egyedül Istenre tartozik.
  Az isteni ítéletre az igazságosság és  a jóság jellemző. Ezzel szemben  az
  ember igazságtalanul, rosszindulatúan,  elhamarkodottan vagy éppen  csupán
  felszínes ismeretek alapján ítélkezik. Jobb tehát, ha nem ítélkezünk, hogy
  tanítványai legyünk  annak,  aki  nem  ítélkezni  jött  e  világra,  hanem
  üdvözíteni az embereket.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Eljöttem Hozzád,  Jézus, hogy  érintésedet fogadjam,  mielőtt megkezdem  a
  napot. Pihentesd  meg  tekinteted  tekintetemben,  segíts,  hogy  munkámat
  barátságod biztonságának tudatában  végezhessem. Töltsd be  gondolataimat,
  hogy kitartsak  a  lárma  sivatagában is,  engedd,  hogy  áldott  sugaraid
  beragyogják elmém  rejtett  zugait, és  adj  nekem erőt  azokért,  akiknek
  szükségük van rám.
  Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom