2012. június 15., péntek

Jézus Szentséges Szíve - Főünnep


Nézzétek a szívet, amely oly nagyon szeretett!
Jézus Szentséges Szíve - Főünnep
2012. június 15. Évközi tizenegyedik hét – péntek

P. Jason Koch

Jn 19,31- 37
Abban az időben a zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse el a keresztrefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az írás: „Csontot ne törjetek benne!” És ami az írás más helyén áll: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”

Bevezető imádság: Jöjj, Szentlélek, töltsd el irántad való szeretettel szívemet! Lelkem édes vendége, világosítsd meg értelmemet, hogy Krisztus irántam érzett szeretetét valóban felfogjam! Irgalmazz nekem, mert nem vagyok méltó erre a szeretetre!

Kérés: Add, Uram, hogy környezetemben még jobban tanúságot tudjak tenni a szeretetről!

1. Nézzétek a szívet, mely a halálig szeretett! Krisztus keresztre feszítése az az esemény, amely „megdöbbentő hitelességgel rámutat, mennyire igaz, hogy Krisztus az ellentmondás jele. És valóban, csak kétféle ember van: akik imádkoznak hozzá, és akik kigúnyolják… Ez a szeretet legmagasabb foka: még szenvedése közben is megbocsát azoknak, akik a szenvedését okozták. Jóval válaszol a rosszra.” (Boldog II. János Pál pápa 1989. márc. 12-i levele). Ma ezt a minket végtelenül szerető szívet szemléljük. Uram, köszönjük szeretetedet. Segíts, hogy válaszoljak szeretetedre!

2. Nézzétek az átszúrt oldalú Jézust! Mikor Krisztus meghalt, a katonák és a nép vezetői kigúnyolták Őt, mintha csalódtak volna reményeikben. A nép pedig mindezt végignézte. A vele együtt keresztre feszített bűnözők közül az egyik gúnyolta Őt, a másik rábízta magát szeretetére és irgalmára. Mindannyian egyéni módon tekintünk az átszúrt oldalú Jézusra, de mindig két dolog között választhatunk: szeretjük vagy megvetjük Őt. Uram, szeretlek téged. Segíts, hogy növekedjek irántad való szeretetemben!

3. Krisztus megnyitja az ajtókat. Ahogy Jézus az Atya akaratára hagyatkozott, úgy kell nekünk is teljesen odaadni magunkat, ha hálánkat ki akarjuk mutatni. Miután szemléltük Krisztus szeretetét, nem tudunk úgy élni tovább, mint előtte. Minden nap növekednünk kell a szeretetben és Krisztus értünk hozott áldozatának az értékelésében. Olyanok voltunk, mint a fogságba esett madarak, és most hirtelen kiszabadulunk. Szabad akaratunkból kell hirdetnünk az embereknek ezt a szeretetet, imáinkkal, szavainkkal és életünk példájával. Kérjünk Krisztustól elszántságot, hogy mindig megtegyünk mindent, amivel az Ő szeretetét hirdethetjük az emberek között.

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Szentséges Szívednek ezen az ünnepén felismerem az emberiség iránti szeretetedet. Add kegyelmed, hogy mindig jobban szeressek, hiszen azt a parancsot adtad, hogy úgy szeressem a másik embert, ahogy Te szerettél engem. (Vö. Jn 15,12) Kegyelmed nélkül képtelen vagyok erre. Add, Uram, kegyelmedet, hogy növekedjek a szeretetben!

Elhatározás: Türelmes leszek családtagjaimmal.

A pápa imaszándéka 2012. június hónapra:
Az Eucharisztiában jelenlevő Krisztus: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Az európai keresztények: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom