2012. június 15., péntek

Jézus szentséges szíve


 2012. június 15. – Péntek, Jézus szentséges szíve

  Abban az időben a zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek
  nem maradhattak  a  kereszten,  megkérték  Pilátust,  hogy  töresse  el  a
  keresztrefeszítettek lábszárát,  és vetesse  le őket  a keresztről.  Az  a
  szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek  tehát a katonák, és eltörték  a
  lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt  fölfeszítettek.
  Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem  törték
  el a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És
  ekkor vér és víz folyt ki belőle.  Az tanúskodik erről, aki látta ezt,  és
  az ő  tanúságtétele  igaz. Jól  tudja  ő, hogy  igazat  mond, hogy  ti  is
  higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az írás: „Csontot
  ne törjetek benne!” És  ami az írás más  helyén áll: „Föltekintenek  arra,
  akit keresztülszúrtak.”
  Jn 19,31-37

  Elmélkedés:

  Szentháromság vasárnapját  és Úrnapját  követően a  pünkösd utáni  időszak
  harmadik  nagy  ünnepe  Jézus  Szívének  napja.  Ez  az  ünnep  az  isteni
  irgalmasságra irányítja figyelmünket. A szentmise könyörgése szerint Jézus
  szívének az a szándéka nemzedékről nemzedékre, hogy megmentse az embereket
  az örök haláltól, azaz megmentse lelkünket a kárhozattól. Az Atya megváltó
  szándéka akkor teljesedett be, amikor a kereszten Jézus feláldozta  értünk
  életét. A katona lándzsája által megnyitott szívéből kiáradó víz és vér az
  isteni  kegyelem  és  irgalmasság  jelképe,  hiszen  a  megbocsátás  Jézus
  szívéből árad ki  minden ember  felé. Aki  hittel tekint  fel a  kereszten
  függő Jézusra és hittel  felismeri benne a  Megváltót, az számíthat  bűnei
  bocsánatára.  János  evangélista  nem  csupán  Jézus  halálról  és  később
  feltámadásáról tanúskodik, hanem arról is, hogy Isten maga a szeretet és a
  szeretet megtapasztalható az ember számára. Ennek egyik lehetősége, amikor
  a szentgyónásban  Isten  eltörli bűneinket  és  új, tiszta  szívet  teremt
  bennünk.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Istenünk,  annyi  okunk  volna  a  csüggedésre,  a  szorongásra,  magunkba
  zárkózásra, annyi okunk volna a  félelemre. De Jézus minket is  megszólít:
  ne  féljetek!  Adj  nekünk,  Istenünk,  nyitott  szívet,  készséges,  hívő
  értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy félrevezető  emberi
  szándékok ne  zavarhassanak meg  minket. Add,  hogy e  világ  zűrzavarában
  Téged hirdethessünk az aggódóknak, Téged,  aki ma is megszólítasz  minket:
  Ne féljetek!
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom