2012. június 24., vasárnap

Keresztelő Szent János születése – főünnep


A héten hétfőn, június 25-én lesz Erdő Péter bíboros prímás 60 éves.
Imádkozzunk érte, hogy a Szentlélek világossága és ereje kísérje főpásztori szolgálatát!

Kövessétek hivatásotokat, és építsetek egy jobb világot!
2012. június 24. Keresztelő Szent János születése – főünnep

P. Jason Smith LC

Lk 1,57-66,80
Azután eljött az ideje, hogy Erzsébet szüljön; és fiút szült. Meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy irgalmasságot cselekedett vele, és örvendeztek vele együtt. Történt pedig, hogy a nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak nevezték. De az anyja így szólt: ,,Semmiképpen sem, hanem Jánosnak fogják hívni.” Erre azt mondták: ,,De hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így neveznének.” Intettek tehát apjának, hogyan akarja őt nevezni. Ő pedig írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: ,,János a neve.” Mindnyájan elcsodálkoztak. Erre azonnal megnyílt a szája és a nyelve, megszólalt, és magasztalta az Istent. Félelem szállta meg összes szomszédjukat, s ezen dolgoknak elterjedt a híre Júdea egész hegyvidékén. Mindannyian, akik hallották, a szívükbe vésték ezt, és kérdezték: ,,Mi lesz ebből a gyermekből?” Mert az Úr keze volt vele. A gyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában volt addig a napig, amíg nyilvánosan fel nem lépett Izraelben.

Bevezető ima: Uram, Jézus, szeretnék veled lenni! Neked ajánlom ezt az időt, hogy legyen alkalmad szólni hozzám, miközben rád figyelek. Hiszem, hogy jelen vagy minden kegyelmeddel, amire most ebben a helyzetben szükségem van. Uram, benned remélek, mert tudom, hogy reményemet nem vethetem evilági dolgokba. Szeretlek, Uram, és tudom, hogy Te is mennyire szeretsz engem.

Kérés: Uram, Istenem, segíts hivatásomnak élni!

1.Szent János hivatása. Keresztelő Szent János születése azért fontos, mert ő testesíti meg az átmenetet az ó- és az újszövetség között. A történet súlypontja eltolódott: az emberek megváltó utáni vágya már ott és akkor beteljesedett. Isten királysága közel van! Szent Jánosnak jutott a feladat és a megtiszteltetés, hogy hirdesse a Megváltó eljövetelét. Ma megünnepeljük születésének napját, újra megemlékezhetünk róla, hiszen mennyire megváltozott az életünk Krisztus eljövetelével! Amit akkor generációkon keresztül vártak, mi már megkaptuk. Ezért hálásak vagyunk, hogy Isten népéhez tartozunk, akik ismerik a Megváltót.

2. Hivatásunkat követni. ,,Mi lesz ebből a gyermekből?” Ezt a kérdést talán minden szülő felteszi gyermeke születésekor, Szent János születésének szokatlan körülményei azonban nyilvánvalóvá tették, hogy Istennek különleges terve van vele. Amikor Szent János felnőtt, világossá vált, hogy hivatása van; ugyanígy nekünk is hivatásunk van. Isten arra hív, hogy kövessük hivatásunkat, és egy jobb világot építsünk. Ez a szövegrész alkalmat ad nekünk arra, hogy újra végiggondoljuk Isten előtt, miből áll a mi személyes meghívásunk.

3. Felépíteni egy jobb világot. „A gyermek pedig növekedett és erősödött lélekben…” Mindannyian megkaptuk a Szentlelket a keresztségben, de azt újra és újra be kell fogadnunk. Ezért kezdődnek az egyházi himnuszok mindig olyan felszólítással, hogy „Jöjj!”, „Jöjj teremtő Lélek!”, „Jöjj Szentlélek!”. Aquinói Szent Tamás azt írja: „Amikor növekszünk az erényekben és a kegyelemben, mindig a Szentlélek az, aki bennünk elrejtve munkálkodik. Ő az, aki elindít minket az új dolgok felé, és Ő az, aki a kegyelem új állapotára eljuttat.” (Summa Theologiae, I, q.43, a. 6, ad 2). Ha követjük a Szentlélek hívását, egy jobb világot építünk fel.

Beszélgetés Krisztussal:
„Jézus szívem szép szerelme
Az én lelkem gerjedelme
Buzgón szeret Tégedet.
Nem azért, hogy üdvözüljön,
Tűzre, kínra ne kerüljön,
Másként szeret Tégedet.
Ingyen Uram Te szerettél,
Teremtettél, megszenteltél,
Megváltottál engemet.
Az én szívem szép szerelme,
Az én lelkem gerjedelme
Ingyen szeret Tégedet.
Ebben hív a szeretetben
Holtig való tiszteletben,
Vígan néked én Istenem,
Drága kincsem és mindenem,
Feláldozom életemet.
(Xavéri Szent Ferenc: „O deus, ego amo te!“, fordította: Faludi Ferenc, jezsuita költő).

Elhatározás: Ma bártan válaszolni fogok a Szentlélek hangjára.

Erdő Péter bíboros atya 2012. júniusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy az idén felszentelt papok Szent Péter és Pál hitével és bölcsességével szenteljék egész életüket az evangélium hirdetésének.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom