2012. június 16., szombat

Mária szeplőtlen szíve


2012. június 16. Évközi tizenegyedik hét – szombat

P. Timothy Mulcahey

Lk 2,41-51
Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk." Ezt felelte: "De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?" Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.

Bevezető ima: Kedves Mária! A te szeretetedet látva tanult meg Krisztus szeretni. Taníts meg így szeretni engem is! Vezess az erények útján. Segíts, hogy minden alkalmat kihasználjak az erényekben való növekedésre. Segíts, hogy egyetlen alkalmat se szalasszak el, mikor szerethetek, vagy az erényekben növekedhetek. Mindig úgy szeretnék szeretni, ahogy te.

Kérés: Mária, jó Anyám, segíts, hogy hűséges gyermeked legyek! Vezess el Fiadhoz!

1. Kívülről nézve nem minden világos. Mária anyai szíve azt szeretné szeretni, amit Fia szeretett. Mária nem látta mindig világosan az utat. De elhatározta, hogy követni fogja Fiát. Minden módon gondoskodik róla, még vallásos értelemben is. Nagy meglepetés volt számára, mikor Krisztus felnőtt és elkezdett felkészülni a küldetésére. Sosem gondolt arra, hogy Fiát három napra nélkülözze, ráadásul ilyen fiatalon. Fia az Atya házában akart lenni és előkészíteni a művét. Szeretett ott lenni és arra készült, amikor ki kell lépnie a nyilvánosság elé, hogy a tervet végrehajtsa. Mária is készült erre a napra és Jézus segített neki.

2. Szavait megőrizte szívében. Máriának nehéz volt az adott pillanatot megérteni. Ő az imádság és szemlélődés asszonya volt, ezért megőrzött mindent a szívében, hogy később elgondolkozzon rajta és Jézus küldetésének más részleteivel összehasonlítsa. Mit jelent mindez? Mire utal? Isten terve lassan körvonalazódott és Mária készen állt rá. Nem annyira a megértésre volt szüksége, hanem inkább a hűségre és elfogadásra. Mária szemlélődő szíve egyesülni akart Fia küldetésével. Tudta, hogy hozzá kell tennie az ő részét a küldetéshez, és erre leginkább imával készülhet fel.

3. Fogd Mária kezét! Sosem fogjuk életünk szándékát és értelmét felfogni, ha nem szemlélődünk és imádkozunk, mint Mária. Ehhez idő, türelem, egyszerűség és bizalom kell. „Boldog, aki hisz az Úr ígéreteinek beteljesedésében.” – kiáltja hangosan Erzsébet, akit Gábriel angyal látogatása után keresett fel Mária. Áldottak vagyunk, ha hinni tudunk. Olyanoknak kell lennünk, mint Mária, hűnek kell maradnunk küldetésünkhöz, azon az úton kell járnunk, ami nekünk van kijelölve. Lehet, hogy ez az út nem látszik teljesen világosan. Nem kell mindent tudnunk, ami ránk vár, elég az irányt ismernünk. Mária Fia küldetését teljes szívből magáévá tette. Minket is hív, hogy hasonuljunk hozzá. Kézen fog bennünket és biztosan vezet zavaros, nehéz és ismeretlen utunkon.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Miután mindent nekünk adtál - életedet, szeretetedet, testedet és véredet az Oltáriszentségben - a kereszten függve Édesanyádat is odaajándékoztad. Köszönöm ezt a hatalmas ajándékot! Szeretnék Mária hűséges gyermeke lenni. Szeretném minden erényében utánozni, különösen is irántad való hűségében a keresztig és azon túl. Add kegyelmed, hogy mindkettőtöket elkísérjelek a kereszt lábához. Olyan szorosan szeretnélek követni, mint Mária. Csak hozzád szeretnék tartozni és a Te akaratodat cselekedni!

Elhatározás: Megkérem Máriát, hogy alakítsa bennem a keresztény erényeket a rózsafüzér imádkozása által. Ezen a héten meglátogatom őt egy helyen, ahol egy szobra vagy képe van felállítva.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom