2012. június 13., szerda

Páduai Szent Antal


A parancsok jelentik a GPS-t a mennyországba
Páduai Szent Antal
2012. június 13. Évközi tizedik hét - Szerda

P. Thomas Moylan LC

Mt. 5,17-19
Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.

Bevezető ima: Uram, ismered gyenge hitem. Irgalmadat kérem, hogy anyja karjában nyugvó gyermekként tudjak hinni, gyermekként reméljek, aki bízik anyja gondoskodásában, és hogy rendíthetetlenül és feltétel nélkül tudjak szeretni.

Kérés: Uram, segíts elfogadni parancsaidat! Segíts, hogy mindet be tudjam tartani, a lélek, és nem pedig betű szerint!

1. Isten menetrendje a mennybe. Nem a bizonytalan jövőbe utazunk; az életünk egy út a mennyországba, amihez Isten saját GPS-t adott nekünk: a parancsolatokat. Ezek a mi útjelző tábláink, amik mutatják a megfelelő irányt. Nem hagyott sorsunkra minket. Örök életünk nem egy pillanatnyi boldogtalanságtól függ: Krisztus, a mi Urunk, megváltó áldozatával a kereszten kivívta számunkra az örök életet.

2. Utazás egy jó társaságban! Szent Ágoston azt tanítja, hogy egyedül nem juthatunk a mennybe, másokkal együtt kell odaérkeznünk. Kik az úti társaink? A közvetlen környezetünkben lévő emberek megbízható kísérőknek bizonyulnak? Megbízhatóak keresztény értelemben is? Az, hogy magunkkal visszük őket nem jelent mást, mint utat mutatni nekik. És tudjuk, hogy érhetünk oda? Ha minden egyes törvényt betartunk! Csak így lehetünk biztosak benne, hogy jó úton haladunk az örökélet felé.

3. Lelki nagytakarítás! Életünk folyamán kialakultak bizonyos gyengeségeink - felhalmoztunk fölösleges súlyokat, melyek lehúznak minket. Tűnjenek bármilyen jelentéktelennek is, mégis elsötétítik a lelkünkben Krisztusról alkotott képünket, hasonlóan a kis rákokhoz a teknős páncélján. Minden rossz szokástól meg kell szabadulnunk, ha másokat szeretnék útjukon segíteni, különben saját gyengeségeink árnyéka fogja elsötétíteni jó szándékunkat. Ez jó alkalom megállapítani, hogy Isten kegyelmével és irgalmával semmi sem lehetetlen.

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Uram, hogy adtál nekünk iránymutató parancsokat, melyek a helyes utat mutatják nekünk, és segítenek megtalálni a keskeny ösvényt, ami hozzád vezet.

Elhatározás: Ma alapos lelkiismeret vizsgálatot tartok, melynek során elolvasom az összes parancsot.

A pápa imaszándéka 2012. június hónapra:
Az Eucharisztiában jelenlevő Krisztus: Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi életükben.
Az európai keresztények: Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonosságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evangélium hirdetésében.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom