2012. június 13., szerda

Páduai Szent Antal


2012. június 13. - Szerda

  Jézus a hegyi  beszédben ezt mondta  tanítványainak: Ne gondoljátok,  hogy
  azért jöttem,  hogy  megszüntessem  a  törvényt  vagy  a  prófétákat.  Nem
  megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek,  amíg
  az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt
  egy vessző sem,  amíg minden be  nem teljesedik. Aki  tehát csak egyet  is
  eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az  embereket,
  azt nagyon  kicsinek fogják  hívni a  mennyek országában.  És mindaz,  aki
  megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
  Mt 5,17-19

  Elmélkedés:

  A mai evangéliumi szakaszban arról beszél Jézus, nem akarja megszüntetni a
  törvényt,  hanem  azért  jött,   hogy  beteljesítse  azt.  E   kijelentése
  egyértelműen az  ószövetségi zsidó  törvényekre  vonatkozik. Bár  Jézus  e
  parancsok  megtartásáról  beszél,  a  keresztény  egyházak  valójában  nem
  tartják meg a régi ószövetségi előírásokat. Éppen ezért meglehetősen nehéz
  ezen rész értelmezése és az ellentmondás feloldása. A keresztény  egyházak
  nem tartják ugyan  meg a  613 ószövetségi  törvényt, de  tanításuk a  régi
  törvény egészének szellemére és annak alappilléreire, a  Tízparancsolatban
  részletezett Isten- és emberszeretetre  épül. Másrészt Jézus  feltámadását
  követően volt olyan elképzelés az első keresztények között, amely  szerint
  pontosan meg kell tartani a  zsidó törvényeket. Ebből az időből  származik
  Máté evangéliuma,  aki egyébként  is  elsősorban a  zsidóságból  megtértek
  számára írja könyvét.  Érthető tehát, hogy  ilyen mondatokat is  lejegyez,
  bár egyes szentíráskutatók szerint ezeket Jézus nem így mondhatta el.  Ezt
  a korai szemléletmódot pár évvel később már felülmúlja Szent Pál  tanítása
  és a  jeruzsálemi apostoli  zsinat  is úgy  határoz, hogy  a  pogányságból
  megtérteknek nem kell megtartaniuk a  zsidó törvényeket. A fejlődés  tehát
  már a legkorábbi időktől abba az irányba halad, hogy az ószövetségi,  régi
  törvény helyett Jézus új törvénye a mértékadó.
  © Horváth István Sándor
   
   

  Imádság:

  Urunk, küldj ma is követeket hozzánk, akik utadat előkészítik, akik igédet
  hirdetik, miként János, a Keresztelő tette. Küldj ma is követeket hozzánk,
  akik készek  arra,  hogy  háttérben  legyenek,  hogy  Te,  Urunk,  bennünk
  növekedjél. Küldj ma is  követeket hozzánk, akik  érted és nem  önmagukért
  élnek. Adj  bocsánatot  és új  kegyelmet,  hogy szolgálhassunk  Neked,  és
  előkészíthessük számodra az utat az emberek között, hogy  megvalósulhasson
  a Te országod.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom