2012. július 11., szerda

Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje


 2012. július 11. – Szerda, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

   Egy alkalommal:  Péter megkérdezte:  „Nézd, mi  mindenünket elhagytuk,  és
   követtünk téged.  Mi  lesz a  jutalmunk?”  Jézus így  válaszolt:  „Bizony,
   mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor  az
   Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt  ültök majd vele tizenkét  trónon,
   hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki  elhagyja
   értem otthonát,  testvéreit,  nővéreit, atyját,  anyját,  gyermekeit  vagy
   földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet.”
   Mt 19,27-29

   Elmélkedés:

   Kissé eviláginak  tűnik az  apostolok kérdése,  amikor azzal  kapcsolatban
   érdeklődnek Jézustól, hogy  „mi lesz  a jutalmuk”  azért, hogy  mindenüket
   elhagyva  követik   őt.   De   ha  őszinték   vagyunk   magunkhoz,   akkor
   felfedezhetjük  önmagunkban  is  ezt  a  gondolkodásmódot.  Miért  érdemes
   kereszténynek lenni?  Miért  érdemes  Krisztus  követőjeként  élni?  Miért
   érdemes vállalni életünk keresztjét,  a lemondásokat és a  próbatételeket?
   Mi lesz  a  jutalmunk  mindazért, amiről  lemondunk?  Mit  kapunk  cserébe
   Istentől életáldozatunkért? S  bár evilágiak a  kérdések, a válasz  mégsem
   az, hiszen a jutalom maga  Isten és az ő  szeretete. Minden hiányt és  űrt
   bennünk önmagával tölt be Isten, aki a legnagyobb kincsünk, s aki  „minden
   kincset megér”. Isten önmagát  adja nekünk már ebben  a világban is, és  a
   vele való örök együttlét lesz a mennyországban is a jutalom.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
   gyengüljön el. Add,  hogy akadályokat nem  ismerve keressünk és  kutassunk
   Téged. Add, hogy felismerhessünk Téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat.
   Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni Neked. Add, hogy tudjunk mindig
   leborulni Istenséged titka előtt.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom