2012. július 11., szerda

Szent Benedek - Európa fővédőszentje


Nevemen szólít
Szent Benedek - Európa fővédőszentje
2012. július 11. Évközi tizennegyedik hét – Szerda


P. Ernest Daly LC

Mt 10,1-7
Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. A tizenkét apostol nevei pedig ezek: az első Simon, akit Péternek neveznek, és András, a testvére, Jakab, Zebedeus fia, és a testvére, János, Fülöp és Bertalan, Tamás és a vámos Máté, Jakab, Alfeus fia, Tádé, a kánaáni Simon, és az iskarióti Júdás, aki el is árulta őt.
Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ,,A pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be! Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: ,,Elközelgett a mennyek országa!''

Bevezető ima: Jézus, Te barátom vagy. Ma azért jövök hozzád, hogy megújítsam a barátságunkat. Tudom, hogy már vársz rám. Hiszem, hogy különleges terved van velem. Bízom abban, hogy tervedet átülteted életembe. Szeretlek Uram, mert barátodnak választottál ki engem.

Kérés: Uram segíts, hogy bízzak hívásodban!

1. Isten, aki a közreműködésünk nélkül teremtett meg minket, nem akar a mi közreműködésünk nélkül megváltani minket. Amikor eljött Krisztus, hogy megmentsen minket, nem önmagáért tette meg ezt, Isten éppen az embert tette ebben a főszereplővé. Isten az embert saját képmására teremtette, és felruházta képességekkel, hogy a megváltás-történetben szerepe legyen. Így választja ki Jézus szerényen és egyszerűen azt a néhány jelentéktelen embert, akiknek aztán személyes szerepet szán a megváltás művében. Jézus nem akarja nélkülük végrehajtani a megváltást. Ma újra fel kell ismernem, hogy miként kér engem Jézus arra, hogy vele munkálkodjam.

2. A közös munka privilégiuma: a meghívás kegyelmében részesülni. Az isteni kegyelem egyik fontos aktusa, amikor egy nagyon fontos megbízást kapunk Istentől. A szülőknek is nagyon fontos megbízatásuk van. Egy pillantás arra a szeretetre, amelyre szüksége van egy gyermeknek a céltudatossághoz. Ez nem pszichológiai fogás, így formál Isten minket a saját képmására. Ő a mi Atyánk. Az apostolok is részesülnek ebből a lelki atyaságból. Ő általuk láthatjuk meg az együtt munkálkodás nagyságát küldetésünkben. Jézus hisz a mi nagyságunkban, ezért jelentős szerepet szán nekünk a megváltásról szóló tervében. Krisztus királyságába az én cselekedeteim és tanúságtételem vezeti el a lelkeket.

3. Jézus ismeri gyengeségeinket. Jézus az apostolokat nevükön szólította. Mindent tudott róluk, a gyengeségeiket is ismerte. Pontosan tudta, hogy egy nap, majd egyedül hagyják a bajban. Azonban azt is tudta, hogy egy nap majd életüket fogják odaadni Őérte. Krisztus kegyelme képes minket megváltoztatni. Ahogyan az apostolok is tették, nekünk is Krisztus közelében kell maradnunk, és tanulnunk kell tőle. Így tud minket is megváltoztatni. Egy ezer kilométeres utazás is az első lépéssel kezdődik. Ma újra kezdem ezt az utazást Krisztussal. Ő nem fog engem bajban hagyni.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, hiszem, hogy Te a nevemen szólítasz engem, hogy munkatársad legyek. Nem, akarod az én együttműködésem nélkül megváltani ezt a világot. Számítasz rám. Segíts Uram, hogy én is minél jobban számítsak rád. Teljesen megbízom benned. Ma minden tőlem telhetőt megteszek, hogy támogassam a lelkekben kifejtett működésedet.

Elhatározás: A mai napon ismerőseim közül meghívok valakit egy vallásos cselekményre. (Szentmise, lelkigyakorlat, továbbképzés, imádság) Esetleg a hitről beszélgetek valakivel.

Erdő Péter bíboros atya 2012. júliusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy a papságra készülő fiatalok és a papok átérezzék hivatásuk fontosságát az egyház és a világ számára, és kitartsanak a Krisztushoz fűződő szeretetben.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom