2012. augusztus 25., szombat

Évközi huszadik hét – szombat


Légy keresztény, ne csak annak mutasd magad!
2012. augusztus 25. Évközi huszadik hét – szombat

P. José LaBoy

Mt 23, 1-12

Bevezető ima: Drága Uram! Hiszek benned, mert emberré lettél, hogy kinyilatkoztasd az Atya szeretetét, és hogy megmutasd követőidnek a helyes utat. Reményem van benned, mert megígérted, hogy az idők végezetéig velünk leszel. Szeretlek, mert a haláloddal életet adtál nekem.

Kérés: Uram! Add, hogy megerősödjek keresztény tudatomban és elkötelezettségemben!

1. Amiről prédikálsz, azt gyakorold! A világnak nagyobb szüksége van tanúkra, mint tanítókra. Könnyű másokat emlékeztetni, hogy mi a helyes, viszont sokkal nehezebb hiteles keresztény életet tanúsítani. Az egyik tartalmi, a másik pedig személyes példa. Amikor valaki igazat beszél, el kellene fogadnunk - még akkor is, ha az a személy nem azt az igazságot éli meg, amiről prédikál. Az igazság követése nem azon múlik, hogy mások egyaránt megélik-e. Ha olyan helyzetben találjuk magunkat, amelyben felelősséget vállalunk a prédikációnkért vagy a Katekizmus tanításáért, akkor tiszta szívből annak a tantételnek kell megfelelnünk, amelyről prédikálunk, amelyet tanítunk – ami nem a miénk, hanem Istené.

2. Kereszténynek lenni. Antiochiai Szent Ignác a rómaiakhoz írt levelében azt írja, hogy ne csak kereszténynek hívjanak, de azzá is váljunk. „Csak kérjetek számomra lelki-testi erőt, hogy ne csak beszéljek, de úgy is tegyek; hogy ne csak kereszténynek hívjanak, de azzá is váljak. Mert ha azzá lettem, akkor lesz igazán krisztusi a nevem, akkor leszek igazán hívő.” A kereszténység nem abban áll, hogy felületesen vagy formálisan éljük meg hitünket, ahogy a farizeusok tették, hanem Isten szeretetében, addig a pillanatig, amikor személyes és nyilvános magatartásunkban is jelen lesz az Ő szeretete. Viselkedésünkben el kellene kerülnünk azt, amit másokban helytelenítünk. Ahhoz, hogy igaz keresztények legyünk, törekednünk kell arra, hogy úgy gondolkodjunk, akarjunk, vágyakozzunk és szeressünk, ahogyan azt Jézus tette.

3. Alázatosnak lenni. Minden az alázat kérdése. Egyszer, Clairvaux-i Szent Bernát összehasonlította a hólepte hegycsúcson élő hiú embert a hegy alatt elhelyezkedő völgyben élő szerény emberrel. Mivel kora tavasz volt, az olvadó hó, mely Isten kegyelme, nem a hiú ember felé fojt. Helyzete miatt a hiú ember (ugyanis azt hitte, hogy a magasság lévén Istennel van egy szinten), lehetetlenné tette magának, hogy kapjon Isten kegyelméből. Mivel a szerény ember a hegy alján volt, Isten kegyelme elárasztotta vízzel. Ezáltal bőséges gyümölcsöket termett. Csak az alázatos ember tud Istennel kapcsolatot teremteni és hagyni, hogy Isten csodákat tegyen az életében.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts megbecsülnöm keresztény öntudatomat! Nem mindig elmélkedem mindarról, amit a keresztény lét jelent és magába foglal. Tudom azt, hogy igaz keresztényként élni senkinek sem megy természetesen. Ez csak a Te világosságoddal és kegyelmeddel lehetséges. Adj kegyelmet, hogy még mélyebben elmélkedjek rólad, s így Te légy cselekedeteim és a világhoz való hozzáállásom mércéje.

Elhatározás: Igaz keresztény életről szeretnék tanúskodni otthon és a munkahelyemen az elkövetkező napokban.

Erdő Péter bíboros atya 2012. augusztusi imaszándéka:
Imádkozzunk, hogy közösségeink életét ne a féktelen emberi önzés, hanem a bölcs és türelmes szeretet irányítsa.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom