2012. augusztus 26., vasárnap

Évközi huszonegyedik vasárnap


Az egy és egyetlen Isten
2012. augusztus 26. Évközi huszonegyedik vasárnap

P. Alexander Kim LC

Jn 6,60-69
Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: "Kemény beszéd. Ki hallgatja?" Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: "Botránkoztok rajta? Hátha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, de vannak közöttetek, akik nem hisznek." Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni. Aztán így folytatta: "Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki." Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, s többé nem jártak vele. Jézus azért a tizenkettőhöz fordult: "Ti is el akartok menni?" Simon Péter felelt neki: "Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje."

Bevezető imádság: Hiszek benned, én Istenem. Semmiből hívtál életre és gondosan vigyázol rám. Még azt is tudod, mennyi hajszálam van. Hiszek határtalan jóságodban - félelmeimet, reményemet, szükségemet, vágyaimat és mindent szerető kezedbe helyezek. Szeretlek Uram, és szeretni akarlak teljes szívemből, értelmemmel, lelkemmel és minden erőmmel.

Kérés: Uram, segíts, hogy életem középpontjává tegyelek!

1. „Megbotránkoztat ez titeket?" Jézus soha nem festett rózsás, kényelmes életet az apostolok elé, amely beleillett volna a saját elgondolásaikba. Inkább kihívások elé állította, új magaslatokat tárt eléjük, amely a világnézetük megváltoztatását igényelte. Nem kell túl messzire mennünk, vagy túl sokat keresgélnünk, hogy ma is olyan csoportokra bukkanjunk, amelyek az Egyháztól változást követelnek, mert a tanításait „túl keménynek” vagy „divatjamúltnak” tartják. Krisztus titokzatos Teste azonban mindig félelem nélkül fogja hirdetni az igazságot. Krisztus ma tőlem is ezt kérdezi: „Megbotránkoztat ez téged? Te is el akarsz menni?” Engedelmességet kér tőlem, hogy elismerjem az Egyház tekintélyét, alázatosan lemondva minden makacs, szubjektív ítélkezésről. Kihívás elé állít, hogy hősként tegyek tanúságot a hitemről a jelenlegi életállapotomnak megfelelően, még akkor is, ha ezáltal nevetség tárgyává válok vagy elutasításban lesz részem a kollégáim, vagy barátaim részéről. Jézus szeretően figyelmeztet engem, hogy ne forduljak vissza a bűnös élet felé. Arra kér, hogy minden nap hordozzam a keresztemet, tagadjam meg a büszkeségemet, önzésemet és kövessem Őt.

2. „Senki nem jöhet hozzám…" Szent Péter szavaival kérdezhetjük: „Akkor ki üdvözülhet?” (Lk 18,26). Jézus mondja, hogy Isten, az Atya úgy formálta az emberek szívét, hogy képesek legyenek befogadni az Ő Fiát. Isten mindenki számára tartogat egy helyet és egy időt. Az hogy mikor és hogyan hív bennünket, az ugyanolyan titok, mint az Ő végtelen szeretete. Ezért jóban, rosszban, jó, vagy rossz időkben, betegségben vagy egészségben, állandóan nyitottnak, kitartónak és hűségesnek kell lennünk, hogy befogadhassuk Isten Fiát. Ha Isten, az Atya megadja nekem, hogy higgyek és elfogadjam Krisztust Megváltómnak, megadja, hogy higgyek az Oltáriszentségben való jelenlétében, és bízzak a gyónás általi bűnbocsánatban, mi másra van még szükségem?

3. „Uram, kihez menjünk?" Csak az igazság képes oltani a szomjat, amelyre az értelmünk áhítozik. Csak az Élet és Jóság Forrása képes az akaratunk folytonos vágyait kielégíteni. Csak az Isten Bárányának áldozata - aki vérét ontotta értünk - tud felszabadítani minket a bűn szolgaságából. Csak a szeretet tudja meghódítani a szívünket és betölteni véget nem érő örömmel. Kihez mehetnénk? Melyik teremtményhez, ideálhoz vagy földi kincshez fordulhatnánk az örök élettel szemben? Péter kérdése egy rejtett hitvallás: Te vagy az „Egy és az Egyedüli” nincs más, aki hozzád fogható. Ez nem egy őrült kijelentés vagy egy logikátlan következtetés. Sokkal inkább abból fakad, hogy Péter elfogad téged, mint Krisztust az örök élet hordozóját. A Tibériás tavánál az Atya Jézushoz vonzotta Pétert és Jézus őt „sziklává” emelte, mert megvallotta a hitét. Péter utódai az évszázadok óta erősítik a hitet testvéreikben, szüntelenül megvallva: „Te vagy a Krisztus” (Mt 16,16).

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, kérlek, adj nekem kegyelmet, hogy alázatosan elfogadjam az evangéliumot és a hitet, hogy szeretettel öleljem magamhoz, főként akkor, amikor emberileg nehéz elfogadni azt. Engedd, hogy Szent Péterrel együtt én is így feleljek neked: „Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Jn 6,69)

Elhatározás: A mai napon minden szavammal és tettemmel igyekszem kinyilvánítani a hitemet azok előtt, akikkel ma kapcsolatba kerülök.


A pápa imaszándéka 2012. augusztus hónapra:
A rabok: Hogy a bebörtönzötteket igazságosan kezeljék, és emberi méltóságukat tartsák tiszteletben.
Az ifjúság tanúságtétele Krisztus mellett: Hogy a fiatalok, akik Krisztus követésére hivatottak, tegyék magukat készségessé az evangélium hirdetésére és tanúsítására a föld végső határáig.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom