2012. augusztus 29., szerda

Keresztelő Szent János vértanúsága


Keresztelő Szent János vértanúsága

„Nem szabad elvenned testvéred feleségét” – így védelmezte az erkölcsi törvényeket korának eltévelyedései közepette Keresztelő János, és prófétai szavaiért megölték. Korunkban sokszor maguk a törvényhozók próbálják legitimálni az olyan elfogadhatatlan erkölcstelen magatartásokat, mint az abortusz, a homoszexuálisok házassága, az eutanázia. Heródiás úgy gondolta, azzal szüntetheti meg a törvény kötelező erejét, ha annak képviselőjét örökre elhallgattatja. Ma sem könnyű az emberi önzés diktálta divatok szerint szabott erkölcsi elvek ellenében az isteni törvényeket nyíltan képviselni, és életünket azokhoz igazítani. Ezért is jó felidéznünk a Jeremiásnak tett ígéretet: „Erős várossá teszlek, vasoszloppá, az egész országgal szemben.” (Adoremusz 2005)
 További gondolatok...

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom