2012. augusztus 28., kedd

Szent Ágoston püspök és egyháztanító


Legyen az első a legfontosabb!
Szent Ágoston püspök és egyháztanító
2012. augusztus 28. Évközi huszonegyedik hét – kedd


P. Richard Gill

Mt23, 23-26
„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok mentából, kaporból és köményből, de elvetitek a törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kellene tenni, s azokat sem elhagyni. Vak vezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és tisztátalansággal. Te vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen!”

Bevezető ima: Uram, Istenem, nyisd meg az elmém, hogy halljam szavadat, és a szívembe fogadjam. Hadd legyen számomra életet adó szó, lépteim biztos vezetője ma, és életem minden napján. Szavaidon elmélkedve engedd, hogy rátaláljak a biztos és biztonságos ösvényre, mely hozzád vezet, az örök életbe!

Kérés: Uram, segíts, hogy tisztán felismerhessem akaratodat az életemben. Engedd, hogy mindenkor tudjam és határozottan meg is tegyem, amit kívánsz tőlem!

1. Szoros csomók. Amikor az Úr elsőként parancsolta a népnek a tized adását, az emberek még úgy tekintettek Istenre, mint minden jó forrására az életükben. Ez a mi életünkben az az időszak, amikor felismerjük, hogy mindet Tőle kaptunk, Ő a mi Urunk és törvénye az üdvösségünk útja. Mégis könnyedén estek a zsidók a törvényhez túlzott módon való ragaszkodás csapdájába és elfeledkeztek a tized igazi okáról. A törvény betűit tartották fontosnak és elfelejtették a jelentését: elismerni Isten korlátlan uralmát. Végül mindaz, amik vagyunk és mindaz, amit magunkénak mondunk, Istené. Használnunk kell a talentumainkat, a vagyonunkat és anyagiakat, mindent Istenért és az Ő Királyságáért. Van olyan területe az életemnek, ahol nem ismerem el Isten korlátlan uralmát?

2. Ami igazán számít. Mik a törvény leghangsúlyosabb mondanivalói? Jézus igazságról, irgalomról és hitről beszél. Mikor ezeket elhanyagoljuk, elferdítjük az igaz vallást, mivel ez nem formalitás és olyan tettek kérdése, amivel Istent kiengesztelhetjük. Sokkal inkább arról van szó, hogy mennyire tudjuk a szívünket a szavai szerint formálni. Jobban kell törekednünk arra, hogy szívünk hasonlóvá váljék az Ő szívéhez, úgy könyörületességben és irgalmasságban, mint minden másban. Hányszor megyünk el az igazán fontos dolgok mellett és dolgozunk részeredményekért? Milyen gyakran próbálunk kedveskedni Istennek, miközben tévúton járunk, hiszen meg vagyunk győződve róla, hogy az Ő akaratát követjük, miközben valójában a saját utunkat járjuk. Milyen gyakran elfelejtjük, hogy mit is jelent valóban odaadni magunkat Isten törvényének?

3. A belső tisztulás. „Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét… „Figyelnünk kell a lelkünkre, és biztosnak kell lennünk abban, hogy cselekedeteink valóban szent szándéktól vezéreltek. Gyakran kell szívünk mélyére tekintenünk, hogy valóban tiszták legyenek a szándékaink. Néha csak azért dolgozunk, hogy valamilyen látszatot keltsünk, hogy szentnek és erényesnek tűnjünk, miközben belülről tele vagyunk ítéletekkel, ami a könyörületesség hiánya. Az érték abból az emberi a szívből fakad, amelyikben a Szentlélek lakik, és sugallataival megmutatja benne az akaratát. Figyelnünk kell a Szentlélekre, és követnünk kell az útmutatásait.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te tudod, hogy mi lakik a szívemben. Tisztítsd meg és formáld újra Isteni szíved szerint, hogy szerethesselek és másokat is úgy szerethessek, ahogyan Te. Engedd, hogy elkerüljek minden hiúságot és látszatot, ami nem szerez neked dicsőséget!

Elhatározás: Minden nap megvizsgálom a cselekedeteim indítékát, hogy biztosan az irgalmasság, igazságosság és hit motiválja tetteimet.

A pápa imaszándéka 2012. augusztus hónapra:
A rabok: Hogy a bebörtönzötteket igazságosan kezeljék, és emberi méltóságukat tartsák tiszteletben.
Az ifjúság tanúságtétele Krisztus mellett: Hogy a fiatalok, akik Krisztus követésére hivatottak, tegyék magukat készségessé az evangélium hirdetésére és tanúsítására a föld végső határáig.

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom