2012. augusztus 28., kedd

Szent Ágoston püspök és egyháztanító


2012. augusztus 28. - Kedd

   Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat: Jaj,  nektek,
   képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és
   a köményből, de elhanyagoljátok azt,  ami a legfontosabb a törvényben:  az
   igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat
   sem  szabad  elhanyagolni!  Vak  vezetők!  Megszűritek  a  szúnyogot,   de
   lenyelitek a  tevét.  Jaj,  nektek,  képmutató  írástudók  és  farizeusok!
   Megtisztítjátok a  pohár és  a tál  külsejét, belül  azonban tele  vagytok
   kapzsisággal és  tisztátalansággal. Vak  farizeus! Tisztítsd  meg előbb  a
   pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!
   Mt 23,23–26

   Elmélkedés:

   Az ószövetségi törvény  minden területen pontosan  szabályozta Isten és  a
   nép   kapcsolatát,   valamint   az   emberek   együttélését.   A    mózesi
   törvénykönyvekben semmi sincs a véletlenre bízva, hanem pontos előírásokat
   tartalmazott a  vallási  és  a  társadalmi  életre,  illetve  az  erkölcsi
   magatartásra vonatkozóan. Világosan kell látnunk, hogy Jézus nem az  Isten
   által adott törvény  ellen beszél,  hanem azokkal  a hagyományokkal  száll
   szembe, amelyeket a farizeusok és az írástudók őriznek, s amelyek éppen az
   eredeti törvény  lényegéről, a  szeretet parancsáról  vonják el  az  ember
   figyelmét. A szeretet  törvényét erősíti meg  Jézus, amikor  hangsúlyozza,
   hogy ez már nem kőtáblákra, hanem az ember szívébe írt törvény. Az  Isten-
   és emberszeretet kötelessége álljon mindig az első helyen életünkben!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Áldalak téged, dicsőséges Atya! Íme,  amit hittem, azt most látom!  Amiben
   reméltem,  azt  most  birtoklom!   Amit  óhajtottam,  azt  most   magamhoz
   ölelhetem! Ajkam  és  szívem  téged vall  meg,  lényem  legmélyéből  feléd
   törekszem. Megyek, igen, megyek hozzád, egyedül igaz Isten.
_______________________________________________
Evangélium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom