2012. augusztus 24., péntek

Szent Bertalan apostol


 2012. augusztus 24. – Péntek, Szent Bertalan apostol

   Egy  alkalommal:   Fülöp  találkozott   Nátánáellel,  és   közölte   vele:
   „Megtaláltuk, akiről  Mózes törvénye  és a  próféták szólnak,  a  názáreti
   Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel.
   „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.

   Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel  közeledik hozzá, így szólt:  „Nézzétek,
   ez egy  igaz izraelita!  Nincs benne  kétszínűség!” Nátánáel  megkérdezte:
   „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna,
   láttalak a  fügefa alatt.”  Nátánáel erre  elismerte: „Rabbi,  te vagy  az
   Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”  Jézus így szólt: „Azért hiszel,  mert
   azt mondtam:  Láttalak a  fügefa alatt.  Nagyobb dolgokat  is fogsz  látni
   ennél.”  Majd  így  folytatta:  „Bizony,  bizony,  mondom  nektek:   látni
   fogjátok, hogy  megnyílik az  ég, és  Isten angyalai  fel-alá szállnak  az
   Emberfia felett.”
   Jn 1,45-51

   Elmélkedés:

   Szent Bertalan apostol  napjának evangéliuma arról  számol be, hogy  Fülöp
   lelkesen meséli Nátánáelnek, hogy „megtaláltuk a názáreti Jézust” és őt is
   hívja Jézushoz. Miután  Jézus azt  mondja neki, hogy  mielőtt Fülöp  hívta
   volna, látta őt  a fügefa alatt,  Nátánáel elismeri, hogy  Jézus az  Isten
   Fia. A szövegből első pillantásra úgy tűnik, hogy erre a hitvallásra azért
   jutott el Nátánáel, mert Jézus megmondta, hogy pár perccel korábban  éppen
   egy fügefa alatt  üldögélt. Valójában  másról lehet  szó. Valószínűleg  az
   történt, hogy a  találkozást megelőzően, esetleg  napokkal korábban  Jézus
   láthatta Nátánáelt  másokkal együtt,  amit éppen  beszélgettek egy  fügefa
   árnyékában, ahol a  bölcsek és  az írástudók  naponta találkozni  szoktak,
   hogy megbeszéljék az eseményeket. Ha elfogadjuk ezt az értelmezést,  akkor
   más alapot  kell találnunk  a  hitvallásnak, ami  nem  lehet más,  mint  a
   Jézussal való első személyes  találkozás csodálatos élménye. Az  apostolok
   esetében láthatjuk,  hogy  az  első  találkozás  mennyire  meghatározó  az
   életükben. János  még évtizedekkel  később is  pontosan emlékszik  még  az
   órára is, amikor Jézussal először találkozott. Gondoljunk most vissza első
   találkozásunkra Jézussal!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe.  Mindenkinek
   fölajánlod a  lehetőséget,  hogy  jelenléted fényének  tükre  lehessen.  A
   Szentlélek  által  szereteted  szándékát  nem  kőtáblákra,  hanem  szívünk
   mélységeibe vésed. És  lelkünket betöltő békességed  által képessé  teszel
   minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.
_______________________________________________
Evangelium minden nap

http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Vendégkönyv

Subscribe in a Reader

Térkép

Bible

PayPerPost, Inc

PPP Direct

PayPerPost, Inc

PPP Direct

Fogarasi Levente

Fogarasi Levente
Születésnapom